Đặt mua báo in| Ngày 10 tháng 12 năm 2022, 06:54:25
Thêm cổ phiếu buộc hủy niêm yết vì ý kiến kiểm toán ngoại trừ
Thanh Thủy - 13/07/2022 09:16
 
Sau PXS, cổ phiếu LCM cũng vừa nhận được thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM về việc hủy niêm yết bắt buộc.

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu LCM của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Quyết định được đưa ra sau khi HoSE nhận được bản chính BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai vào ngày 11/7/2022.

Theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2021), cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau: …h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp.

Trong khi đó, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 của công ty đều có ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán.

Trước cổ phiếu LCM, HoSE cũng đã hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu PXS của Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí. PXS đã rời sàn HoSE từ ngày 24/6/2022 và hiện chuyển sang giao dịch trên sàn UPCoM. Các nhà đầu tư vẫn giao dịch cổ phiếu bình thường, thậm chí biên độ giao dịch sau chuyển sàn được nới từ +/- 7% lên +/-15%. Tuy nhiên, để quay trở lại sàn niêm yết, Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí sẽ phải đáp ứng nhiều điều kiện như tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của 02 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; không có lỗ lũy kế…

Ngoài PXS và LCM, cổ phiếu PHP của  Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cũng đã nhận được thông báo về nguy cơ hủy niêm yết do kiểm toán viên có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC 3 năm liên tục (2019,2020,2021).

Thông báo hồi cuối tháng 3 của HNX cho biết sở giao dịch chứng khoán sẽ xem xét tiến hành hủy niêm yết bắt buộc theo quy định. Nguyên nhân chính dẫn đến ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Cảng Hải Phòng liên quan đến việc quyết toán cổ phần hóa. Đến thời điểm hiện tại, HNX chưa có thông báo thêm. ROElợi nhuận của Công ty trong thời điểm gần nhất từ thời điểm đăng ký niêm yết đạt ít nhất 5% trên số vốn. Ngoài ra, Công ty không có nợ quá hạn trên 01 năm; Không có lỗ luỹ kế tính tới thời điểm đăng ký niêm yết.

Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về huỷ bỏ niêm yết bắt buộc có nhiều thay đổi so với quy định trước đây khi mở rộng thêm một loạt trường hợp thuộc diện hủy niêm yết.

Điều 120. Huỷ bỏ niêm yết bắt buộc

1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

b) Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 01 năm trở lên;

c) Tổ chức niêm yết bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành;

d) Cổ phiếu không có giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 12 tháng;

đ) Cổ phiếu không đưa vào giao dịch trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận đăng ký niêm yết;

e) Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét;

g) Tổ chức niêm yết chấm dứt sự tồn tại do tổ chức lại, giải thể hoặc phá sản;

h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp;

i) Tổ chức niêm yết vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp;

k) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán phát hiện tổ chức niêm yết giả mạo hồ sơ niêm yết;

l) Tổ chức niêm yết bị xử lý vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7 Điều 12 Luật Chứng khoán;

m) Tổ chức niêm yết bị đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt động đối với ngành nghề hoặc hoạt động kinh doanh chính;

n) Không đáp ứng điều kiện niêm yết do sáp nhập, tách doanh nghiệp và các trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp; hoặc sau khi hoàn thành các hoạt động sáp nhập, tách doanh nghiệp và các trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết, đề nghị xem xét lại điều kiện niêm yết hoặc thay đổi đăng ký niêm yết trong thời hạn quy định;

o) Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Sở giao dịch chứng khoán và các trường hợp khác mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
Hồi tố giá vốn hàng bán dẫn tới lỗ lớn trong quá khứ, VC9 đối diện án hủy niêm yết?
Việc hồi tố kết quả kinh doanh trong năm 2019 và 2020 khiến lỗ lũy kế của VC9 đã vượt quá vốn điều lệ thực góp, là một trong các trường hợp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư