Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Thông tin tiến độ Dự án nạo vét thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Ðịnh An - Cần Thơ
Trúc Giang - 14/06/2024 10:39
 
Cảng vụ hàng hải Cần Thơ đang xem xét chấp thuận cho 3 doanh nghiệp thực hiện công tác khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu chuyên sâu Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ.

Trả lời cử tri quận Ninh Kiều về kiến nghị thành phố sớm ban hành các chính sách thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 45/2022/QH 15 của Quốc hội vì thời gian không còn nhiều, liên quan tới chính sách Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Ðịnh An - Cần Thơ, UBND TP. Cần Thơ cho biết, đã mời gọi được 9 doanh nghiệp tiếp cận các thông tin cần thiết để thực hiện nghiên cứu chuyên sâu Dự án để Bộ Giao thông vận tải tận dụng, tham khảo phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án khi được phê duyệt.

Đến nay, có 3 doanh nghiệp hoàn chỉnh đề cương báo cáo nghiên cứu chuyên sâu Dự án theo khung đề cương chung của Cục Hàng hải Việt Nam, và Cảng vụ hàng hải Cần Thơ đang xem xét chấp thuận cho 3 doanh nghiệp nêu trên thực hiện công tác khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu chuyên sâu.

Sơ đồ luồng Quan Chánh Bố và luồng Định An.

Ngày 2/11/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1398/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, trong đó có bổ sung danh mục Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Sông Hậu cho tàu từ 10.000 tấn trở lên; chuẩn tắc dự kiến nạo vét -6,5m hoặc lớn hơn; thời gian thực hiện 2023 - 2025.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1402/QĐ-BGTVT ngày 3/11/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 2023 trong đó có công trình nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Sông Hậu đáp ứng cho tàu trọng tải 10.000 tấn trở lên với kinh phí dự kiến năm 2023 khoảng 21 tỷ đồng; thời gian thực hiện 2023 - 2025. Sau khi báo cáo nghiên cứu chuyên sâu được lập, thẩm định, phê duyệt sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án theo quy định.

Khu vực cảng Định An, nơi luồng Quan Chánh Bố nhập vào luồng Định An

Theo Công văn số 1515/BGTVT-VT ngày 7/2/2024 của Bộ Giao thông vận tải về tiến độ thực hiện Dự án, Cục Hàng hải Việt Nam đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư để triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; dự kiến hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án trong tháng 2/2024 và hoàn thành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong quý II/2024. Ngày 21/2/2024, Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt Quyết định số 193/QĐ-CHHVN về phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 01 “Khảo sát địa hình, địa chất, hải văn, lập mô hình toán và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án” thuộc Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Sông Hậu đáp ứng cho tàu trọng tải 10.000 tấn trở lên hàng hải.

Ngày 20/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2024/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Đây là cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai thực hiện Dự án theo thẩm quyền và địa bàn quản lý.

Theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ, tại Điều 7 có quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Ðịnh An - Cần Thơ.

Theo đó, các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ theo phương thức xã hội hóa, đáp ứng các điều kiện: bảo đảm chuẩn tắc luồng hàng hải cho tàu có trọng tải từ 10.000 tấn trở lên ra vào các cảng của Thành phố và có quy mô vốn từ 500 tỷ đồng trở lên được áp dụng hình thức ưu đãi đầu tư sau:

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Thời gian bắt đầu hưởng ưu đãi, điều kiện áp dụng ưu đãi thuế, thu nhập được hưởng ưu đãi quy định tại điểm này thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Miễn tiền thuê đất trong 15 năm và giảm 50% tiền thuê đất cho thời gian còn lại đối với diện tích đất được thuê để đổ chất nạo vét của dự án.
Chấp thuận chủ trương 9 nhà đầu tư nghiên cứu dự án nạo vét luồng Định An - Cần Thơ
UBND TP. Cần Thơ đã chấp thuận chủ trương cho 9 nhà đầu tư được tiếp cận các thông tin cần thiết để thực hiện nghiên cứu dự án nạo vét...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư