TIE chấm dứt hoạt động chi nhánh Bình Dương
Công ty cổ phần TIE (mã TIE, sàn HOSE) cho biết sẽ chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Bình Dương.
Thông tin cơ bản về cổ phiếu TIE
Thông tin cơ bản về cổ phiếu TIE

Cụ thể, Hội đồng quản trị TIE đã chấp thuận chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty này tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lý do là để thực hiện việc tái cấu trúc các chi nhánh trực thuộc Công ty.

Công ty cho biết, liên quan đến quyền lợi người lao động, các hợp đồng lao động được doanh nghiệp ký trực tiếp, không thông qua chi nhánh nên mọi quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động vẫn tiếp tục thuộc sự quản lý của Công ty.

Về tài sản, sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ với các bên liên quan, giá trị còn lại về tài sản của chi nhánh sẽ được chuyển về cho Công ty. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty thực hiện thủ tục thanh lý tài sản chi nhánh theo quy định của Công ty và luật định.

Trước đó, hồi cuối năm 2018, TIE cũng đã chấm dứt hoạt động chinh nhánh Phú Quốc – Kiên Giang.

Mới đậy, Hội đồng quản trị TIE cũng vừa có Nghị quyết chấp thuận chủ trương cho phép Công ty ký kết các hợp đồng thương mại với Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bến Nghé và Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Bến Nghé. Đây là các công ty có liên quan đến TIE.

Theo chủ trương chung khi ký kết các hợp đồng này, tổng giá trị hợp đồng theo từng thời điểm không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...