Vicem Bút Sơn chốt ngày phát hành 11 triệu cổ phiếu thưởng và trả cổ tức
Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Bút Sơn (MCK: BTS) sẽ chốt danh sách cổ đông và phát hành gần 11 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% vào ngày 11/9/2017 tới.
Vicem Bút Sơn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 ở mức 5,866%, tương ứng với gần 6,4 triệu cổ phiếu. Công ty cũng phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu ở mức 4,134%, tương ứng với trên 4,5 triệu cổ phiếu.
Vicem Bút Sơn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, tương ứng với gần 6,4 triệu cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với trên 4,5 triệu cổ phiếu

Cụ thể, Công ty sẽ phát hành gần 6,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2016.

Bên cạnh đó, công ty sẽ phát hành 4,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hiện hữu. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo báo cáo tài chính đến 31/12/2016, phần lợi nhuận sau thuế (đối với phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016) gần 64 tỷ đồng.

Thặng dư vốn cổ phần (đối với phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)  là 45 tỷ đồng.

Như vậy trong đợt này, công ty phát hành gần 11 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 110 tỷ đồng.

Sau phát hành vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng lên 1.200 tỷ đồng.

Năm 2017, Vicem Bút Sơn đặt mục tiêu doanh thu 3.304 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 151 tỷ đồng và có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 6%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, BTS đạt 1.579  tỷ đồng doanh thu thuần giảm gần 4% so với cùng kỳ, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 7,1 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, riêng quý II doanh thu thuần đạt 885,2 tỷ đồng giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán lại tăng 2% nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 130,7 tỷ đồng giảm 20% so với quý II/2016.

Theo giải trình từ phía Công ty, nguyên nhân thua lỗ là do ảnh hưởng của khoản chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản vay có gốc ngoại tệ, cụ thể, tại thời điểm 31/6/2017, tỷ giá ngoại tệ EUR tăng so với 31/3/2017, khiến công ty phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá là hơn 39 tỷ đồng.

Năm 2016, sản xuất kinh doanh xi măng của Công ty đạt tăng trưởng khá. Sản xuất xi măng đạt 3,45 triệu tấn, tăng 30% so với cùng kỳ, sản xuất clinker đạt 2,6 triệu tấn, tiêu thụ sản phẩm tăng 13%, đạt 3,87 triệu tấn.

Tổng doanh thu đạt 3.280 tỷ đồng, tăng 8%, lợi nhuận trước thuế 166 tỷ đồng, tăng 12%.

Thế Hoàng

Bình luận của bạn về bài viết...