Chủ tịch Thái Bình Nguyễn Hồng Diên: Giải quyết thỏa đáng khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp
Đó là quyết tâm của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tổ chức mới đây.

Phát biểu gợi mở, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục phản ánh những khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết hoặc mới nảy sinh, ưu tiên những vấn đề thuộc thẩm quyền  địa phương, về cải cách hành chính, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người thực thi công vụ và những kiến nghị đề xuất, hiến kế  với tỉnh. Đồng thời cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương trả lời những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp tại hội nghị.

Trên tinh thần đó, tại hội nghị đã có hàng chục ý kiến của doanh nghiệp đề cập trên 20 vấn đề cần tỉnh, các sở, ngành tiếp tục tháo gỡ , chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, thuế, vốn, công tác thanh tra, kiểm tra. 

.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục phản ánh những khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết hoặc mới nảy sinh

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Trần Quốc Khoa đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nêu 8 nội dung như nhất trí với tỉnh thực hiện ngay sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với doanh nghiệp ngày 17-5 vừa qua về công tác thanh tra, kiểm tra tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư, khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp và đặc biệt là thành lập bộ phận hậu kiểm tra các ngành, địa phương thực hiện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trong các hội nghị tháo gỡ khó khăn…

Phó chủ tịch Hội nước sạch Nguyễn Thị Ngọc Anh cũng nêu lên  khó khăn của các doanh nghiệp nước sạch trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa sản xuất nước sạch như một số chính quyền địa phương còn chưa vào cuộc, chưa nắm được các chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh, ý thức bảo vệ cơ sở vật chất của doanh nghiệp nước sạch của người dân còn thấp….

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Damsan Vũ Huy Đông kiến nghị về việc đẩy nhanh thời gian làm thủ tục hồ sơ pháp lý cho nhà đầu tư, giao cho thanh tra tỉnh chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo tinh thần 1 năm chỉ có 1 lần...

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Thái Bình, Sở Tài nguyên và môi trường, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh đã trực tiếp trả lời các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Diên khẳng định thời gian qua tốc độ tăng trưởng của Thái Bình tương đối khá, trong đó có sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Kết quả đó cũng khẳng định, các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, thực hiện chưa đúng quy định về dự án, quy hoạch, nợ đọng thuế; chưa tích cực đầu tư và lĩnh vực nông nghiệp, du lịch;  tình trạng sử dụng đất còn lãng phí , chế độ chính sách cho người lao động,  vấn đề văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân….

Thời gian tới, Thái Bình chủ trương định hướng phát triển các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp ven biển, công nghiệp nội đồng, thương mại dịch vụ, trong đó tập trung cao độ phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao… Sau hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp vừa qua, Tỉnh đã thành lập các ban chỉ đạo xúc tiến đầu  tư nông nghiệp nông thôn, vào du lịch..

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân quan tâm bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và  có giải pháp rõ ràng để góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh, yêu cầu các ngành, địa phương cùng tỉnh tập trung rà soát tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn của mình.

Ông Diên yêu cầu người đứng đầu các ngành, địa phương thể hiện vai trò chính trong việc liên quan đến vấn đề của doanh nghiệp, chọn cán bộ đủ tầm để giải quyết công việc của doanh nghiệp với tinh thần phấn đấu giải quyết thỏa đáng khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để “Doanh nghiệp vươn mình, Thái Bình phát triển”

Trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, qua các kênh tiếp nhận thông tin, qua các hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp cũng như trong chương trình Cà phê doanh nhân, UBND tỉnh Thái Bình đã tổng hợp và quyết liệt giải quyết nhiều ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, trong đó có 7 ý kiến về vốn, 5 ý kiến về thuế, 10 ý kiến về giao thông, 6 ý kiến về cơ chế chính sách, 17 ý kiến về môi trường, 30 ý kiến về đất đai và 37 kiến nghị khác về thương hiệu, đào tạo lao động, nước sạch nông thôn, thu mua nguyên liệu, an ninh trật tự, thi hành án… tạo niềm tin và giúp doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục tháo khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh.
Quý Hưng

Bình luận của bạn về bài viết...