Ông Ngô Văn Tuấn được bổ nhiệm Phó trưởng ban kinh tế Trung ương Ông Ngô Văn Tuấn được bổ nhiệm Phó trưởng ban kinh tế Trung ương
Khánh Linh | 16/01/2017 14:16
Ông Ngô Văn Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) vừa nhận chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

1 2 3 4 5 6 7 8