Từ 1/7, lương cơ sở cho công chức tăng thêm 90.000 đồng Từ 1/7, lương cơ sở cho công chức tăng thêm 90.000 đồng
Ngọc Tuyên | 28/05/2017 17:11
Sau 1/7, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ ở mức 1,3 triệu đồng mỗi tháng.

1 2 3 4 5 6 7 8