ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng trước các cú sốc ngoài dự kiến ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng trước các cú sốc ngoài dự kiến
T.L | 26/09/2017 14:18
ADB nhận định, nền kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng trước các cú sốc ngoài dự kiến, tăng trưởng kinh tế trong năm 2017 dự kiến sẽ đạt 6,3%.

1 2 3 4 5 6