CTCK BIDV (BSC)

Cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam đang hình thành xu hướng hồi phục. Thanh khoản cổ phiếu đang duy trì ở mức mức trung bình 20 phiên, cho thấy động lực tăng giá đang hình thành.

Chỉ báo RSI đang cho thấy xu hướng tích cực trong khi chỉ báo MACD ủng họ xu hướng tích lũy. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên dải mây ichomoku, báo hiệu xu hướng tăng trong trung hạn.

Như vậy, TCB sẽ hồi phục và kiểm tra lại ngưỡng kháng cự cũ tại vùng giá 23-24 trong trung hạn sau khi tích lũy ngắn hạn quanh ngưỡng giá 21.

2. Khuyến nghị mua cổ phiếu STB với giá mục tiêu 17.600 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi điều chỉnh giảm 1,7% giá mục tiêu dành cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) xuống 17.600VND/cổ phiếu và giữ khuyến nghị mua do điểm chuẩn trung vị giá trị vốn chủ sở hữu và huy động so với MBB và ACB giảm.

Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo thu nhập thuần 2019, 2020 và 2021 lần lượt 2%, 13% và 13% chủ yếu do chúng tôi phản ánh tiền mặt từ thanh lý tài sản thế chấp sang số dư liên ngân hàng trong khi trước đây được đưa vào chứng khoán đầu tư, vốn có lợi suất cao hơn. Chúng tôi dự báo thu nhập thuần 2019 sẽ đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2018.

Tuy hoạt động của lợi nhuận cốt lõi đang cải thiện và các chỉ báo tài chính có xu hướng tích cực, chúng tôi cho rằng STB sẽ tiếp tục nỗ lực dự phòng trong 6 tháng cuối năm và năm 2020, chuẩn bị phục hồi năm 2021 trở đi trong bối cảnh tình hình kinh tế lành mạnh.

Chúng tôi cho rằng tốc độ thu hồi tài sản vẫn là yếu tố quan trọng nhất của STB và chúng tôi nhận thấy tốc độ phục hồi mạnh được duy trì trong 6 tháng đầu năm, qua đó tiếp tục khẳng định hiệu quả tái cơ cấu của STB.

Cổ phiếu ngân hàng này hiện đang giao dịch tại mức P/B 2019 là 0,7 lần so với trung vị 1,2 lần với ROE 2019 là 8,3% so với trung vị ngành là 19%. Chúng tôi cho rằng ROE của STB còn dư địa tăng mạnh vào cuối giai đoạn tái cơ cấu và dự báo năm 2023 đạt 17,3%. Chúng tôi cho rằng STB không còn là cổ phiếu ngân hàng rẻ nhất trong danh sách theo dõi của chúng tôi.

Rủi ro chính là nền kinh tế ảnh hưởng đến tốc độ giải quyết tài sản cũ của STB.