CTCK Vietcombank (VCBS)

Chúng tôi dự phóng doanh thu của CTCP Thủy điện miền Nam (mã SHP) trong năm 2016 đạt 522 tỷ đồng (giảm 11% so với năm trước, đạt 87% kế hoạch năm). Lợi nhuận trước thuế dự phóng đạt 95 tỷ đồng (giảm 44% so với năm trước, đạt 58% kế hoạch năm), tương đương 928 đồng EPS.

Năm 2017, chúng tôi dự phóng doanh thu đạt 649 tỷ đồng (tăng trưởng 24,3%), Lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng (tăng trưởng 142%), tương đương 2.367 đồng EPS. Chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh 2017 của SHP sẽ khả quan nhờ tác động tích cực từ La Nina.

Sử dụng phương pháp định giá tương đối, với EV/EBITDA trung bình ngành là 8,6 lần, giá trị cp SHP ở mức 21.700 đồng/CP. Với mức P/E trung bình của các công ty có tỷ lệ nợ tương đương (VSH, CHP, SBA, S4A, HJS) là 17,3 lần, giá cp ở mức 17.350 đồng/CP. Áp dụng tỷ trọng 50% cho mỗi phương pháp định giá, chúng tôi đưa ra giá hợp lý cho cổ phiếu SHP là 19.500 đồng/CP.

Chúng tôi cho rằng SHP là một lựa chọn đầu tư ít rủi ro nhưng cũng sẽ không đem lại nhiều kỳ vọng tăng giá cho nhà đầu tư. Hiện tại, chúng tôi đưa ra giá hợp lý cho cổ phiếu SHP là 19.500 đồng/CP và khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu SHP.

2. Khuyến nghị nắm giữ NT2

CTCK Vietcombank (VCBS)

Kết quả kinh doanh của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2) trong quý III/2016 khả quan. Doanh thu đạt 1.510 tỷ đồng (giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận trước thuế đạt 173 tỷ đồng (tăng 138,5% so với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 4.461 tỷ đồng (giảm 11,2% cùng kỳ, đạt 74,3% kế hoạch năm). Lợi nhuận trước thuế đạt 911 tỷ đồng (tăng trưởng 25%, đạt 119% kế hoạch năm).

Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2016 của NT2 đạt 6.130 tỷ đồng (giảm 8,9% so với cùng kỳ, đạt 138% kế hoạch năm). Lợi nhuận trước thuế 2016 đạt 1.158 tỷ đồng (giảm 4% so với cùng kỳ, đạt 151% kế hoạch năm), tương đương 3.866 đồng EPS.

Năm 2017, chúng tôi dự phóng doanh thu đạt 6.330 tỷ đồng (tăng trưởng 3,3%) và Lợi nhuận trước thuế đạt 799 tỷ đồng (giảm 31% cùng kỳ), tương đương 2.594 đồng EPS.

Chúng tôi cho rằng lợi nhuận trước thuế 2017 sẽ giảm đáng kể so với 2016 do NT2 sẽ thực hiện đại tu và mất gần 300 triệu kWh sản lƣợng điện trong giai đoạn tu sửa máy móc.

Ngoài ra, chúng tôi cho rằng giá khí trong năm 2017 giữ ở mức giá trong quý IV/2016 cũng sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của NT2. Mặc dù, lợi nhuận trước thuế trong năm 2017 sẽ thấp hơn đáng kể so với năm 2015 và 2016, chúng tôi vẫn giữ góc nhìn lạc quan về tiềm năng dài hạn của NT2.

Thế mạnh của NT2 trong ngành nhiệt điện là máy móc nhập khẩu chất lượng tốt, sẽ giúp nhà máy hoạt động ổn định và dài hơi. Điều này dẫn đến SL điện tăng qua các năm của NT2 và như chúng tôi nhận định, đây là một yếu tố chính tạo nên giá trị của cố phiếu NT2.

Chúng tôi đưa ra giá hợp lý cho cổ phiếu NT2 trong khoảng 26.000 - 33.000 đồng/CP và khuyến nghị NẮM GIỮ với cổ phiếu NT2.

3. Khuyến nghị nắm giữ PPC

CTCK Vietcombank (VCBS)

Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2016 của PPC không khả quan do (1) nhà máy Phả Lại 1 chưa được phân Qc trong 6 tháng đầu năm và (2) đồng JPY lên giá mạnh khiến PPC chịu lỗ lớn từ chênh lệch tỷ giá.

Năm 2016, chúng tôi dự phóng doanh thu hợp nhất của PPC đạt 6.410 tỷ đồng (giảm 20,2% so với năm trước, đạt 91,1% kế hoạch năm). Doanh thu thuần đạt 6.040 tỷ đồng (giảm 21,2% so với năm trước). Lợi nhuận trước thuế chưa tính tới lãi (lỗ) tỷ giá của PPC đạt 577 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 391 tỷ đồng (giảm 35,3% so với năm trước, đạt 62,7% kế hoạch năm).

Trong dự phóng 2016, chúng tôi tạm thời giả định PPC sẽ hạch toán tiến hồi tố từ EVN trong quý IV/2016 và chúng tôi xét tới việc đồng JPY đang có đà giảm mạnh trong quý IV/2016 sẽ giúp giảm khoản lỗ chênh lệch tỷ giá của PPC.

Trong năm 2017, PPC sẽ quay lại với mức SL điện trung bình khoảng 5.500 triệu kWh/năm. Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần 2017 đạt 6.929 tỷ đồng (tăng trưởng 14,8%). Lợi nhuận trước thuế không tính tới lãi lỗ tỷ giá đạt 696 tỷ đồng (tăng trưởng 77,6%). Lợi nhuận trước thuế năm 2017 có thể tăng cao do PPC có thể có sản lượng điện tốt trong năm 2017.

Tuy nhiên, biến động tỷ giá là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới lợi nhuận sau thuế của PPC. Việc đồng JPY lên giá khoảng 18% so với VND trong 9 tháng 2016 đã dẫn tới khoản lỗ chênh lệch tỷ giá 762 tỷ đồng của PPC. Biến động tỷ giá là một điều khó dự đoán và xét tới ảnh hưởng lớn của tỷ giá JPY/VND lên lợi nhuận sau thuế của PPC, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ biến động này để đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn với PPC.

Về dài hạn, PPC sẽ tiếp tục hoạt động ổn định. Hiện PPC đã có giá bán điện hợp đồng với EVN cho cả hai nhà máy. Chúng tôi cho rằng từ năm 2017, PPC có thể quay lại mức sản lượng điện các năm trước là khoảng 5.500 triệu kWh.

Việc PPC thực hiện nâng cấp nhà máy Phả Lại 1 cũng như thực hiện sửa chữa lớn hàng năm sẽ giúp công ty tiếp tục đạt được SL điện kế hoạch đề ra. Cùng với đó, hợp đồng mua bán điện với EVN sẽ là yếu tố tiên quyết giúp công ty tiếp tục có nguồn lợi nhuận ổn định từ hoạt động kinh doanh. Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu PPC.