1. Cổ phiếu DQC đang trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn

(CTCK BIDV – BSC)

 Điểm nhấn kỹ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Điều chỉnh nhẹ

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dưới đường trung tâm.

- Chỉ báo RSI: Vượt kênh Bollinger trên

- Đường MA: Đà giảm 3 đường MA đã chậm lại. Đường MA 20 nằm dưới 2 đường MA50 và MA 200.

Nhận định: Cổ phiếu DQC đang vận động trong kênh giá 26.700-31.800 đồng. Xu hướng vận động hiện tại đang khiến cổ phiếu đang hình thành mô hình double bottom với ngưỡng đấy tại mức 26.700 đồng.

Chỉ số RSI đã vượt đỉnh kênh Bollinger trên, báo hiệu vùng quá mua. Hiện tại, tuy mức giá tăng nhưng thanh khoản đang giảm dần báo hiệu cổ phiếu sẽ điều chỉnh ngắn hạn.

Khuyến nghị: Cổ phiếu DQC đang trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.

Khuyến nghị nhà đầu tư mở vị thế tại ngưỡng hỗ trợ 27.000 đồng, chốt lãi tại ngưỡng kháng cự 32.000 đồng và cắt lỗ tại ngưỡng 25.500 đồng/cổ phiếu.

2. Nâng khuyến nghị dành cho HDB lên KHẢ QUAN

(CTCK Bản Việt - VCSC)

Chúng tôi nâng khuyến nghị dành cho Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh (HDB) lên KHẢ QUAN và điều chỉnh tăng nhẹ giá mục tiêu lên 39.500VND/cổ phiếu, tỷ lệ tăng 9,8%, với lợi suất cổ tức 8,3%.

Nguyên nhân khiến chúng tôi điều chỉnh giảm giá cổ phiếu là việc điều chỉnh thu nhập ngoài lãi và tỷ lệ chi phí / thu nhập giảm có tác dụng hỗ trợ, trong khi phần bù rủi ro chủ sở hữu tăng lên góp phần làm giảm giá mục tiêu.

Chúng tôi đã phản ánh tác động của việc mua lại ngân hàng PG Bank (PGB) trong báo cáo lần đầu và dự báo sẽ được cơ quan có thẩm quyền thông qua vào giữa tháng 9/2018.

Chúng tôi cho rằng đây sẽ là yếu tố hỗ trợ tăng trưởng tín dụng của HDB trong tương lai khi ngân hàng đáp ứng điều kiện loại trừ theo Chỉ thị 04 của NHNN.

Thu nhập lãi dự kiến sẽ tăng tại mức 35,1% so với năm 2017 nhờ tỷ lệ cho vay / tiền gửi quy định cải thiện và đạt 74%. Thu nhập phí ròng dự báo sẽ tăng 126% so với năm 2017 nhờ hoạt động bancassurance của HD Saison.

Thu nhập phí ròng chiếm 5,7% tổng thu nhập từ hoạt động năm 2018.

Chúng tôi điều chỉnh giảm giả định chi phí/thu nhập năm 2018 xuống 50% nhờ các chi phí mở rộng mạng lưới trong các năm qua dễ thở hơn trong khi chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng sẽ đạt tăng trưởng 49% năm 2018.

3. Khuyến nghị MUA với cổ phiếu TCB

(CTCK MB - MBS)

Tiềm năng bất động sản, đặc biệt là các dự án mới của Vingroup, cùng với các khoản tài trợ và cho vay thương mại cho các công ty trong hệ sinh thái TCB như Vietnam Airlines, và Masan sẽ hỗ trợ tăng trưởng tín dụng ở mức cao trở lại 18% n/n trong năm 2018 và 2019.

Chúng tôi khuyến nghị MUA với cổ phiếu TCB và giá mục tiêu 2019 là 33.100 đồng (upside 21,8%).

Trong năm 2018 và các năm tiếp theo, chúng tôi dự báo đóng góp từ thu nhập ngoài lãi NII lên đến 33% tổng thu nhập hoạt động nhờ hệ sinh thái của các công ty lớn như Vingroup, Masan và Vietnam Airline.

Ngân hàng đã duy trì hiệu quả hoạt động cao nhất ngành và chúng tôi kỳ vọng CIR sẽ tiếp tục ở mức thấp hơn 29%. Chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế (LNTT) sẽ tăng 27% n/n đạt 10.239 tỷ đồng và ROE sẽ đạt 20,9% vào năm 2018.

4. Giữ khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho ACB

(CTCK Bản Việt - VCSC)

ACB: Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết sẽ phát hành 163 triệu cổ phiếu (tương đương 15% lượng cổ phiếu đang lưu hành là 1.084 triệu) để trả cổ tức như đã công bố tại ĐHCĐ 2018.

Ngày đăng ký cuối cho cổ đông để nhận cổ tức là 07/09/2018 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 06/09/2018.

Nguồn vốn Nguồn vốn sử dụng là lợi nhuận giữ lại sau khi phân bổ các quỹ cuối năm 2017. Sau đợt phát hành thành công này, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 11.259 tỷ đồng lên 12.996 tỷ đồng. Chốt phiên ngày 28/8, cổ phiếu ACB có giá 38.900VND/cổ phiếu, P/B hiện tại là 2,3 lần.

Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với giá mục tiêu 44.500VND/cổ phiếu, tỷ lệ tăng 15,5%.

Thu nhập lãi thuần năm 2018 dự báo sẽ tăng 21,8% so với năm 2017 là nhờ NIM hợp nhất tăng 3 điểm cơ bản và cho vay bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 19%, chiếm 76% tổng thu nhập từ hoạt động.

Thu nhập phí thuần (bao gồm phí giao dịch ngoái hối) dự báo tăng 33% so với năm 2017, chiếm 14% tổng thu nhập từ hoạt động.

Thu nhập thuần khác dự báo tăng mạnh 35% nhờ tích cực thu hồi nợ đã xử lý, trong đó có thất thoát liên quan đến nhóm 6 công ty và trái phiếu VAMC.

Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục ở mức thấp là 0,8%, tỷ lệ dự phòng thất thoát vốn vay (LLR) tiếp tục cao, tại mức 132% mặc dù chi phí dự phòng dự báo sẽ giảm 61%.

Tỷ lệ chi phí / thu nhập giảm 7 điểm %. LNST sẽ tăng mạnh 133% so với năm 2017 lên 4.900 tỷ đồng.