Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 07 năm 2024,
9 tháng, Nhiệt điện Phả Lại lãi 881 tỷ đồng
Thế Hải - 16/10/2017 11:02
 
9 tháng đầu năm 2017, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã CK: PPC) đã đạt doanh thu thuần 4.630 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của đạt 881 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 745 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch của cả năm.
9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế của PPC đã vượt 22% kế hoạch.
9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế của PPC đã vượt 22% kế hoạch của cả năm

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2017 với kết quả sản xuất kinh doanh đầy khả quan.

Theo đó, riêng quý III/2017, Nhiệt điện Phả Lại đạt 1.472 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí PPC lãi trước thuế 180 tỷ đồng, trong khi quý III/2016 PPC lỗ 646 triệu đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng là do trong kỳ sản lượng điện sản xuất và giá bán điện bình quân cao hơn cùng kỳ 2016.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu của PPC đạt 4.630 tỷ đồng, tăng 180 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế của PPC đạt tới 881 tỷ đồng. Lũy kế, lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2017 của PPC ở mức 745 tỷ đồng.

Với việc PPC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho cả năm 2017 gần 723 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2017, PPC đã vượt 22% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của cả năm 2017.

Tính đến cuối quý III/2017, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của PPC giảm 5 lần, chỉ còn 450 tỷ đồng trong khi con số đầu năm là 2.110 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng giảm hơn một nửa xuống 2.374 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 987 tỷ đồng giảm 35% so với đầu kỳ, nợ dài hạn 1.387 tỷ đồng giảm 64%.

Năm 2016 là năm thành công của Nhiệt Điện Phả Lại trong đó thành công nhất là quý IV với lãi ròng 892,5 tỷ đồng, tăng đột biến so với 112 tỷ đồng đạt được cùng kỳ, cũng là quý lãi cao nhất từ khi công ty niêm yết. Tính cả năm 2016 Nhiệt điện Phả Lại lãi sau thuế hơn 554 tỷ đồng.

Nhiệt điện Phú Mỹ vượt mốc 200 tỷ kWh điện
Các nhà máy điện Phú Mỹ đã quản lý vận hành 13 tổ máy phát điện có tổng công suất là 2.540 MW, chiếm khoảng 8,0% tổng công suất của hệ thống...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư