Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2021, 02:58:38
Bảo Việt đạt hơn 18 nghìn tỷ doanh thu 9 tháng
Chí Tín - 01/11/2016 13:12
 
Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 (số liệu trước soát xét).
Sau 9 tháng, Tập đoàn Bảo Việt đã hoàn thành 90,7% kế hoạch doanh thu năm
Sau 9 tháng, Tập đoàn Bảo Việt đã hoàn thành 90,7% kế hoạch doanh thu năm

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 18.387 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.079 tỷ đồng, hoàn thành 90,7% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 12.219 tỷ đồng, tăng trưởng 30,1%. Tổng doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 5.511 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ, bám sát kế hoạch năm. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/9/2016 đạt 67.391 tỷ đồng.

Công ty mẹ đạt tổng doanh thu 1.037 tỷ đồng, tăng trưởng 5,9% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 820 tỷ đồng, hoàn thành 81,6% kế hoạch năm;

Bảo Việt Nhân thọ đạt tổng doanh thu đạt 12.219 tỷ đồng, tăng trưởng 30,1% so với cùng kỳ, hoàn thành 84% kế hoạch cả năm, giữ vị trí số 1 thị trường về doanh thu và thị phần khai thác mới.

Doanh thu phí bảo hiểm đạt 9.531 tỷ đồng (+32%), doanh thu khai thác mới đạt 2.066 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 36,1%, chiếm hơn 22% thị trường.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 562 tỷ đồng, đạt 78,1% kế hoạch năm, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ.

Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 5.511 tỷ đồng, tăng 7,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 226 tỷ đồng, hoàn thành 75,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Trong đó, doanh thu từ bảo hiểm gốc đạt 4.739 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm, ghi nhận mức tăng trưởng 7,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 341 tỷ đồng, hoàn thành 93,5% kế hoạch năm, tăng trưởng 13,4% so với cùng kỳ.

Quản lý Quỹ Bảo Việt  hoàn thành 130,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Tổng doanh thu đạt 68 tỷ đồng, tăng trưởng 73,4%, hoàn thành 88% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, tăng 124,7% so với cùng kỳ, hoàn thành vượt 30,6% kế hoạch cả năm 2016.

Tại thời điểm 30/9/2016, tổng tài sản do Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý đạt 36.219 tỷ đồng (tương đương 1,62 tỷ USD), tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với cuối năm 2015.

Chứng khoán Bảo Việt đạt 210 tỷ đồng tổng doanh thu trong 9 tháng đầu năm; lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, bám sát kế hoạch năm 2016. Về thị phần môi giới, Chứng khoán Bảo Việt giữ vị trí thứ 2 trong danh sách các công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất tại HOSE.

Bảo Việt lộ nước cờ oanh tạc thị trường bán lẻ
Mặc dù đã có hệ thống mạng lưới lớn nhất trong ngành, nhưng động thái “bung” liên tiếp các công ty con mới cho thấy, đại gia số 1 ngành bảo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư