Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Kiến nghị miễn tiền sử dụng, tiền thuê đất dự án nhà ở xã hội
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Theo đó, phần miễn tiền sử dụng đất bao gồm cả quỹ đất tối đa 20% tổng diện tích đất dự án xây nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại.

Ngoài ra, toàn bộ phần diện tích đất xây nhà ở xã hội của các dự án phát triển nhà ở thương mại, các dự án đầu tư phát triển đô thị cũng đều được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Những dự án nhà ở xã hội "đóng băng" giao dịch
Bị phụ thuộc vào chính sách, nên thị trường nhà ở xã hội thăng hoa khi có chính sách hỗ trợ và trầm lắng khi chính sách hết hiệu lực.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản