Quảng Nam yêu cầu không đề tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản
Hoàng Anh - 31/03/2021 19:19
 
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thực hiện các giải pháp để quản lý, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý tình hình bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23-4-2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo phải nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn tỉnh. Công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp.

Nhiều Dự án bất động sản tại Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc chưa hoàn thành.
Nhiều dự án bất động sản tại Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc chưa hoàn thành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị cần có biện pháp quản lý, kiểm soát hữu hiệu hoạt động môi giới của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và thanh tra, có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu tư theo tâm lý đám đông,… gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội địa phương và đời sống của người dân. Xử lý nghiêm các trường hợp môi giới, mua bán bất động sản, dự án bất động sản… vi phạm pháp luật.

Ông Hồ Quang Bửu giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng tổ chức thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng về các dự án đủ điều kiện đưa vào khai thác, kinh doanh bất động sản; Các dự án chưa đảm bảo các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định… Qua đó, khuyến cáo người dân không thực hiện các giao dịch, hợp tác, chuyển nhượng các dự án chưa đủ hoặc không đủ điều kiện kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dù chưa đầy đủ thủ tục pháp lý nhưng vẫn tiến hành giao dịch, chuyển nhượng, dẫn đến tình trạng người dân bỏ tiền mua đất nhưng không được cấp sổ đỏ. Không ít lần người dân tập trung tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam để kêu cứu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản