Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2021, 09:16:24
Bổ nhiệm Chủ tịch, Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển DNNVV
Anh Phong - 02/07/2019 16:34
 
Chiều nay (2/7), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng thay mặt Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao Quyết định Bổ nhiệm cho Chủ tịch và 2 Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ 1/7/2019, Quỹ sẽ hoạt động theo mô hình công ty TNHH 1 thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Để thực hiện Nghị định 39 và kiện toàn bộ máy của Quỹ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm cho các nhân sự Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên quỹ.

Theo đó, bà Hoàng Thị Hồng, Giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Phan Thanh Hà, Phó giám đốc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại Lễ ra mắt Hội đồng thành viên và trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng thành viên, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng chia sẻ, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những mô hình rất đặc thù của cả nước cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là quỹ công lập nhưng ngoài ngân sách, và là quỹ thứ 2 Chính phủ cho phép thành lập theo mô hình mới.

"Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là 1 đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vừa là công cụ của Quốc hội, Chính phủ trong việc thực thi Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, được áp dụng nhiều cơ chế đặc thù, và nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ, do vậy, rất nhiều dư địa để quỹ hoạt động và phát triển", Thứ trưởng Thắng phát biểu.

Nhắn nhủ tới các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Thắng cho rằng, thời gian tới, Quỹ cần hướng tới việc cho vay trực tiếp, không qua ủy thác, rút gọn quy trình, thủ tục, tăng khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp.

Đặc biệt, cần phải gánh vác nhiệm vụ mới, phức tạp là cho vay rủi ro mạo hiểm. Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ duy nhất của Chính phủ trong việc thực hiện cho vay mạo hiểm. Do vậy, cần kết hợp chặt chẽ với các trung tâm đổi mới sáng tạo, cùng các nhóm 4.0 của Bộ để nghiên cứu quy trình thủ tục với việc cho vay mạo hiểm. Đây là thách thức, nhưng cũng là công việc Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất kỳ vọng.

Theo quy định tại Nghị định 39, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ là 2.000 tỷ đồng.  

Quỹ thực hiện chức năng: cho vay, tài trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và tiếp nhận, quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhận để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quỹ thực hiện cho vay dưới hai hình thức: Cho vay trực tiếp là Quỹ trực tiếp cho vay đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị có nhu cầu vay vốn và Cho vay gián tiếp là Quỹ thực hiện cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại.

Về điều kiện vay vốn, Điều 16 quy định DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị phải có Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi; đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của dự án; đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật. Điều 17 quy định lãi suất cho vay trực tiếp của Quỹ bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại, mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 04 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ.

Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một DNNVV không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ, thời hạn cho vay tối đa không quá 07 năm (Điều 18). Nghị định cũng quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục cho vay, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

Ngoài chức năng cho vay đối với DNNVV, Quỹ còn tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhận để hỗ trợ DNNVV.

Quỹ tài trợ vốn cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua phương thức cấp vốn không hoàn lại từ nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân hoặc vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ. Điều 29 quy định điều kiện tài trợ, theo đó DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị phải có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Mức tài trợ vốn không quá 01 (một) tỷ  đồng cho một dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng không quá 50% vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị. Điều 30 Nghị định quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị tài trợ.

Để hỗ trợ DNNVV sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, Điều 33 Nghị định quy định Quỹ thực hiện các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực cho DNNVV bao gồm: tổ chức hội thảo, truyền thông, đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư, thương mại, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu. Căn cứ nguồn vốn hoạt động và kế hoạch hoạt động hàng năm, Quỹ lập dự án, đề án hỗ trợ nghiên cứu phát triển; dự án, đề án đầu tư, thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả, đúng đối tượng.

Hướng tới hỗ trợ theo trọng tâm, trọng điểm, Quỹ tập trung hỗ trợ các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Đối với các nguồn vốn tiếp nhận, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thì Quỹ sẽ hỗ trợ các DNNVV đáp ứng các điều kiện của nhà tài trợ và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Chính thức có khung khổ pháp lý cho tiếp cận tín dụng từ Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Cơ hội tiếp cận...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư