Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2022, 04:44:00
Bộ Tài chính "đòi nợ" nhiều địa phương
Thùy Dương (TTXVN/BNEWS) - 22/02/2019 09:24
 
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố yêu cầu hoàn trả tiền vay của chương trình vay vốn tín dụng đầu tư với lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Bộ Tài chính cho hay, thực hiện các quyết định của Thủ tướng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã cho các địa phương vay vốn tín dụng đầu tư để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn và Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long với lãi suất 0%.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, thời gian qua một số địa phương đã không trả nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký kết, gây khó khăn lớn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc cân đối nguồn vốn, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của ngân hàng, làm tăng số cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Phát triển từ ngân sách Trung ương.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương trả nợ dứt điểm và đầy đủ các khoản nợ quá hạn Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong năm 2019; trả nợ đúng hạn và đầy đủ với dư nợ của Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển đến hạn trả nợ trong các năm 2019-2023 theo hợp đồng tín dụng đã ký.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc các địa phương cân đối bố trí trả nợ các khoản vay nêu trên đầy đủ, đúng hạn là một trong các căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét quyết định cho địa phương vay các khoản vay mới từ ngân sách Nhà nước trong thời gian tới.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 21.712 tỷ đồng liên quan đến quản lý, sử dụng vốn ODA
Qua kiểm toán tổng hợp tại các bộ, ngành và 26 cuộc kiểm toán liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn ODA, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư