Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 02 năm 2023, 22:28:13
Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC MS): Rắc rối việc ghi nhận doanh thu
Chí Tín - 10/06/2019 09:45
 
Năm 2019, nếu Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC MS, mã PXS) ghi nhận lại doanh thu theo cách của kiểm toán, thì doanh thu, lợi nhuận cả năm sẽ bị đảo lộn.
.
.

Nhập nhằng doanh thu 2018 - 2019

Doanh thu thuần quý I/2019 của PVC MS đạt hơn 59 tỷ đồng, tăng 217% so với kết quả doanh thu thuần cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn thấp thỏm chờ báo cáo tài chính bán niên có kiểm toán để theo dõi cách thức ghi nhận doanh thu của doanh nghiệp này có gì “mới mẻ” không. Bởi lẽ, trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, cách ghi nhận doanh thu của PVC MS đã bị kiểm toán viên của Công ty Kiểm toán Deloitte nêu ý kiến ngoại trừ.

Năm 2018, doanh thu thuần của PVC MS là 232,5 tỷ đồng. Công ty đã ghi nhận tăng doanh thu hợp đồng xây dựng năm 2018 với số tiền là 18,85 tỷ đồng, tương ứng với phần công việc được khách hàng xác nhận trong năm 2019. Kiểm toán viên cho biết, việc ghi nhận doanh thu như vậy là không tuân thủ Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thông tin trên cho thấy, nếu doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận đúng kỳ, thì các chỉ tiêu doanh thu và giá vốn hàng bán sẽ giảm lần lượt là 18,85 tỷ đồng và 16,1 tỷ đồng. Tổng lỗ kế toán trước thuế năm 2018 sẽ tăng thêm hơn 2,7 tỷ đồng. Trên Bảng cân đối kế toán 2018, khoản mục hàng tồn kho sẽ tăng 16,1 tỷ đồng và khoản phải thu của khách hàng sẽ giảm 18,85 tỷ đồng.

Trong nội dung giải trình vấn đề kiểm toán viên nêu, ông Trần Vũ Phượng, quyền Tổng giám đốc PVC MS cho biết, các khoản doanh thu trên liên quan đến công trình thực hiện với Liên doanh Vietsovpetro cho các phần công việc thực hiện trong năm 2018. Các khoản doanh thu trên có các bằng chứng xác định chắc chắn, đủ điều kiện để được ghi nhận. Tuy nhiên, do quy trình kiểm tra và luân chuyển chứng từ qua nhiều bên liên quan, nên việc ký biên bản nghiệm thu mất nhiều thời gian và bị kéo dài sang năm 2019.

Doanh thu ghi nhận cách nào?

Theo diễn giải tại báo cáo tài chính quý I/2018 của PVC MS, chế độ kế toán mà doanh nghiệp này áp dụng trong kỳ thực hiện theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 200.

Trong câu chuyện của PVC MS, việc kiểm toán viên không chấp nhận Công ty ghi nhận doanh thu năm 2018 cho hợp đồng với Liên doanh Vietsovpetro do khoản thu này chưa được khách hàng nghiệm thu trong kỳ kế toán. Dù đây là câu chuyện của năm 2018, nhưng chưa hẳn việc này đã khép lại, bởi cách ghi nhận doanh thu của PVC MS có thể sẽ tiếp tục làm thay đổi con số sổ sách về doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp này trong năm 2019.

Cụ thể, trong các kỳ kế toán năm 2019, 2 kịch bản có thể xảy ra cho việc lập báo cáo tài chính là chấp nhận ý kiến kiểm toán, hoặc vẫn thực hiện theo cách của doanh nghiệp đã làm.

Nếu PVC MS chấp nhận điều chỉnh cách ghi nhận doanh thu như ý kiến kiểm toán, thì một phần doanh thu của PVC MS trong năm 2018 sẽ phải chuyển sang năm 2019. Trường hợp vẫn có mâu thuẫn về cách ghi nhận doanh thu giữa kiểm toán viên và PVC MS, thì báo cáo tài chính 2019 của công ty này rất có thể tiếp tục bị kiểm toán viên loại trừ trách nhiệm đối với nội dung này.

Cũng trong nội dung giải thích về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, ông Trần Vũ Phượng cho biết, Công ty sẽ khắc phục tình trạng đã xảy ra và đẩy nhanh tiến độ ký báo cáo nghiệm thu giữa các bên. Tuy nhiên, ông Phượng vẫn cho rằng, việc ghi nhận doanh thu như Công ty đã thực hiện năm 2018 là phù hợp, phản ánh đúng thực tế về tình hình hoạt động của Công ty.

Doanh nghiệp phải nhận biết các giao dịch để ghi nhận doanh thu phù hợp

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, nội dung ghi nhận doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ quy định trường hợp hợp đồng kinh tế bao gồm nhiều giao dịch, doanh nghiệp phải nhận biết các giao dịch để ghi nhận doanh thu phù hợp với chuẩn mực kế toán.

Ví dụ, hợp đồng kinh tế quy định việc bán hàng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng (ngoài điều khoản bảo hành thông thường), doanh nghiệp phải ghi nhận riêng doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư