Công ty TNHH Apex Việt Nam bị cưỡng chế thuế trên toàn quốc
Chi cục hải quan KCN Sóng Thần (Bình Dương) vừa ra quyết định cưỡng chế thuế trên phạm vi toàn quốc với Công ty TNHH Apex Việt Nam.

Lý do cưỡng chế thuế, dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu là bởi doanh nghiệp đã không chấp hành quyết định ấn định thuế của Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần. Số tiền mà doanh nghiệp chưa nộp là 431 triệu đồng, chưa bao gồm tiền chậm nộp phát thuế phát sinh.

Thời gian thực hiện cưỡng chế là từ ngày 2/10/2017 với phạm vi trên toàn quốc và có hiệu lực thi hành cho tới khi doanh nghiệp nộp xong tiền thuế.

Quyết định này cũng có thời hạn trong thời gian 5 năm.

Công ty TNHH Apex Việt Nam là doanh nghiệp đầu tư 100% vốn Hàn Quốc, hoạt động trong ngành may mặc.

Hoàng Minh

Bình luận của bạn về bài viết...