Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 05 năm 2024,
Đà Nẵng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm chuyển đổi số
Hoàng Anh - 22/03/2021 16:59
 
Quan điểm chuyển đổi số của TP. Đà Nẵng là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, xây dựng chính quyền số làm động lực dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số.

Chiều 22/3, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo Chuyên gia về Đề án chuyển đổi số TP. Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, qua đó tiếp thu ý kiến của các chuyên gia để triển khai đề án thật hiệu quả. 

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ chính trị đã xác định 5 lĩnh vực ưu tiên phát triển của Đà Nẵng, trong đó có 1 lĩnh vực gắn với triển khai chuyển đổi số, đó là phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với kinh tế số. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII của Thành phố cũng xã định, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh …

Vì vậy chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, đề án chuyển đổi số còn kế thừa kinh nghiệm và kết quả từ 10 năm triển khai Chính quyền đô thị và Đề án thành phố thông minh. Nền công nghiệp công nghệ thông tin của Đà Nẵng đã dần hình thành, đóng góp vào 7,6% GRDP của thành phố. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, ngoài thuận lợi thì việc triển khai chuyển đối số trên địa bàn Đà Nẵng còn nhiều khó khăn, thách thức.

Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực để xây dựng chính quyền số, kinh tế số.
Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực để xây dựng chính quyền số, kinh tế số.

“Đà Nẵng xác định quan điểm chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, trong đó đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, áp dụng toàn diện công nghệ số trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, thực thị công vụ là cốt lõi; lấy xây dựng chính quyền số làm động lực và dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số. Để triển khai chuyển đổi số của Đà Nẵng thành công, điều đầu tiên mang tính quyết định cần phải có chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đúng đắn”, ông Quảng khẳng định.

Đề án chuyển đổi số TP. Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số để điều chỉnh thế chế, cấu trúc lại quy trình, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Đảng và Nhà nước; phát triển kinh tế số và tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới; hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN …

UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo Chuyên gia về Đề án chuyển đổi số.
UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo Chuyên gia về Đề án chuyển đổi số.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025 Đà Nẵng thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu về Chuyển đổi số và thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về an toàn thông tin, về thương mại điện tử của cả nước. Phát triển kinh tế số chiếm ít nhất 20% GRDP thành phố, trong đó công nghiệp ICT chiếm ít nhất 10% GRDP Thành phố; 

Mục tiêu đến năm 2030 Đà Nẵng thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu về Chuyển đổi số và thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về an toàn thông tin, về thương mại điện tử của cả nước; duy trì hoặc tăng kết quả thực hiện các mục tiêu của giai đoạn trước. Phát triển Kinh tế số chiếm ít nhất 30% GRDP Thành phố; trong đó công nghiệp ICT chiếm ít là 15% GRDP Thành phố… 

Trong hội thảo, UBND TP.Đà Nẵng đã công bố quyết định thành lập Hội đồi Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số Đà Nẵng và quyết định chọn ngày 28/8 là Ngày chuyển đổi số TP. Đà Nẵng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư