Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2022, 05:09:39
Đại hội cổ đông thường niên Hưng Thịnh Incons: Đồng thuận mục tiêu tăng trưởng
Như Loan - 06/06/2022 11:34
 
Ngày 5/6, Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã HTN – HoSE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – CTCP Hưng Thịnh Incons

Với chủ đề “Bệ phóng vững vàng - Bứt phá vươn xa”, Đại hội đã thông qua 3 báo cáo và 9 tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022, khẳng định những nỗ lực vượt bậc của Công ty trong một năm khó khăn chung của cả nền kinh tế và kiên định với mục tiêu chiến lược cho những năm tiếp theo.

Kết quả hoạt động năm 2021

Năm 2021, nhờ thấu hiểu thị trường, năng lực tài chính mạnh mẽ và sự linh hoạt trong điều hành kinh doanh, HTN đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Doanh thu thuần đạt 6.164 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ;

Lợi nhuận sau thuế là 241 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ; Tổng tài sản đạt 7.688 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2021), tăng 39% so với đầu năm;

Vốn điều lệ đạt 891 tỷ đồng, tăng 170% (tính đến ngày 31/12/2021) so với đầu năm; HTN nằm trong top doanh nghiệp có backlog cao nhất với gần 30.000 tỷ đồng (theo số liệu tổng hợp của SSI).

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT CTCP Hưng Thịnh Incons phát biểu khai mạc Đại hội

Định hướng và mục tiêu năm 2022

Năm 2022, Hưng Thịnh Incons đẩy mạnh hoạt động thi công và áp dụng những biện pháp quản trị, điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình mới và đề ra các mục tiêu:

Doanh thu hợp nhất 7.458 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 265 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21% và 10% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Thực hiện chương trình ESOP với số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 2.673.492 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ với thời gian thực hiện kéo dài đến hết quý II/2023 để tăng cường năng lực về vốn. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ Công ty dự kiến đạt 1.168 tỷ đồng, tăng 31% so với cuối năm 2021.

Chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. Như vậy, Công ty sẽ chi gần 107 tỷ đồng trong năm 2022 để trả cổ tức cho cổ đông.

Đại hội cũng thông qua các nội dung quan trọng khác như: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan; thù lao của HĐQT, BKS và Người quản trị Công ty; điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh.

Liên quan đến chiến lược hạ tầng gắn liền với các khu đô thị, Chủ tịch HĐQT CTCP Hưng Thịnh Incons, ông Nguyễn Đình Trung cho biết, Công ty đã chuẩn bị năng lực sẵn sàng để đẩy mạnh phát triển mảng này trong thời gian tới, qua đó định hình nên các khu đô thị mới đạt chuẩn mực quốc tế.

Về chiến lược 2.0, ông Nguyễn Đình Trung khẳng định: “Thực chất của chiến lược này là khai thác thế mạnh của HTN về xây dựng, đầu tư. Chúng tôi có thể hợp tác với bất kỳ đối tác nào và cung cấp cho họ giải pháp trọn gói, từ dự án đầy đủ pháp lý cho tới khi ra thị trường. Như vậy, HTN không chỉ xây nhà đơn thuần như các đơn vị khác mà kết hợp một quá trình để thể hiện rõ vai trò trong hệ sinh thái, trong đó HTN là đơn vị xây dựng, Hưng Thịnh Land là đơn vị phát triển dự án và PropertyX là đơn vị bán hàng. Chính điều này tạo ra giá trị đặc biệt của HTN trên thị trường”.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Hưng Thịnh Incons đã thành công tốt đẹp với tất cả các nội dung đều được thông qua với tỷ lệ nhất trí tán thành cao. Đây sẽ là nền tảng để Hưng Thịnh Incons sẵn sàng bứt phá, vươn xa trên hành trình kiến tạo những cộng đồng hạnh phúc và phồn vinh, vì một cuộc sống thịnh vượng và bền vững.

Cuối tháng 4/2022, Công ty đã công bố kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.488 tỷ đồng và 43 tỷ đồng, tăng 28% và 14% so với cùng kỳ, bám sát chỉ tiêu kinh doanh quý 1 đã đề ra. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 20% kế hoạch về doanh thu và 16% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo kế hoạch vừa được Đại hội thông qua.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư