Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Đầu năm, nhắc doanh nghiệp nhà nước công bố thông tin
Khánh An - 06/02/2017 08:00
 
Mới có 38,8% doanh nghiệp nhà nước thực hiện công bố thông tin theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Đa số vẫn chưa công bố thông tin

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa gửi Thủ tướng Chính phủ, có tới 379 doanh nghiệp trong tổng số 620 doanh nghiệp phải công bố thông tin theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện yêu cầu này.

Tính theo ngành, các doanh nghiệp này chủ yếu thuộc lĩnh vực thủy nông, thủy lợi, doanh nghiệp là công ty nông, lâm nghiệp, xổ số kiến thiết của các địa phương.

.
Mới có 38,8% doanh nghiệp nhà nước thực hiện công bố thông tin theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (ảnh minh họa)

Đặc biệt, các công ty con do công ty mẹ nắm 100% vốn tại một số doanh nghiệp lớn cũng có tên trong danh sách chưa công bố thông tin. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có 5 doanh nghiệp, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) có 2 doanh nghiệp, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) có 6 doanh nghiệp, Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) có 4 doanh nghiệp.

Không chỉ các doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn nhắc tới tình trạng các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh chưa thực hiện xây dựng chuyên mục và công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định. Tính đến ngày 31/12/2016, mới có 7 bộ, ngành; 7 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và 6 tập đoàn kinh tế có chuyên mục riêng về công bố thông tin theo quy định.

Trong đó, chỉ có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã thực hiện đầy đủ việc đăng tải các báo cáo về công bố thông tin của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của mình.

Chất lượng thông tin công bố thấp

Trong số 241 doanh nghiệp có tên trong danh mục đã công bố thông tin, không có doanh nghiệp nào thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định. Tính trung bình, mỗi doanh nghiệp mới công bố khoảng 4 trong số 9 loại báo cáo.

Cụ thể, có 74 doanh nghiệp công bố kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016 - 2020; 164 doanh nghiệp công bố kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016; 125 doanh nghiệp thực hiện công bố báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo; 173 doanh nghiệp công bố báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới năm 2015; 176 doanh nghiệp công bố báo cáo tiền lương, tiền thưởng…

Trong số 41 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải thực hiện công bố thông tin, chỉ có 2 doanh nghiệp hoàn thành trọn vẹn quy định này (công bố 9 báo cáo đúng thời hạn). Đó là Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Xây dựng số 1...

Phải nhắc lại, theo Điều 23, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng thời hạn các quy định về công bố thông tin; nội dung công bố thông tin không trung thực theo quy định tại Nghị định”, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước sẽ áp dụng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo người quản lý.

Tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, mức phạt vi phạm quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước đã được xác định rất rõ.

Cụ thể, với các hành vi công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước không đầy đủ, không chính xác, mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi như không thực hiện công bố kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm và 5 năm của doanh nghiệp đã được phê duyệt; không xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có); không công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm, báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp...

Nhiều tập đoàn lớn như PVN, TKV, VRG, Vinachem... "né" công bố thông tin theo quy định
Hàng loạt tập đoàn, tổng công ty, các bộ, ngành, địa phương đã không nghiêm túc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo quy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư