Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 06 năm 2023, 02:43:15
Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cơ cấu lại danh mục đầu tư
 
Tìm kiếm các cơ hội đầu tư an toàn nhưng có tỷ lệ sinh lời cao hơn lãi suất tiền gửi, trái phiếu chính phủ… là trọng tâm trong hoạt động đầu tư của các hãng bảo hiểm phi nhân thọ năm 2019.

Với các doanh nghiệp bảo hiểm cả nhân thọ và phi nhân thọ, ngoài ngành nghề kinh doanh bảo hiểm, thì đầu tư là một trong hai hoạt động kinh doanh chính của các công ty này.

Là ngành nghề kinh doanh thận trọng, ngoài việc phải tuân thủ theo quy định pháp luật trong việc đầu tư thì thực tế các doanh nghiệp bảo hiểm cũng luôn đầu tư vào những danh mục đầu tư an toàn như tiền gửi, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh (đa số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tư với tỷ lệ cao vào trái phiếu chính phủ, trong khi khối phi nhân thọ đầu tư nhiều vào tiền gửi), chứng khoán và một phần nhỏ vào bất động sản.

Trao đổi với cổ đông về tình hình kinh doanh và đầu tư trong năm qua, đại diện Tổng công ty cổ phần Bảo Minh cho biết, năm qua, thị trường chứng khoán khó khăn, lợi tức trái phiếu chính phủ cũng không được tốt.

Những năm trước đây, Bảo Minh hạn chế đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, chỉ đầu tư vào trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, hay trái phiếu doanh nghiệp được bảo lãnh. Từ năm 2018, để tận dụng cơ hội từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đã sửa Quy chế đầu tư để được phép đầu tư vào thị trường này. Tuy nhiên, Bảo Minh vẫn chủ trương đầu tư thận trọng và sẽ lựa chọn những doanh nghiệp có độ rủi ro thấp.

Hiện nay, cơ cấu đầu tư vẫn tập trung vào tiền gửi, vì 2 năm trước, Bảo Minh hiện thực hóa một số khoản đầu tư góp vốn vào Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cũng như Công ty Chứng khoán Bảo Minh nên tiền thu về từ việc thoái vốn đã chuyển sang tiền gửi ngân hàng. Tỷ trọng tiền gửi ngân hàng của Bảo Minh hiện tại khoảng 75% danh mục đầu tư

. Về cơ cấu đầu tư trong tương lai, Bảo Minh xác định, trong vòng 1 - 2 năm tới không tăng tỷ trọng đầu tư vào thị trường chứng khoán (tỷ trọng đầu tư hiện nay dưới 10%), sẽ cơ cấu đầu tư vào những ngành có nhu cầu tiêu dùng thiết yếu…

Trong khi đó, báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2018 của PTI cho thấy, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán trong năm qua khiến doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch đầu tư tài chính. Lãi gộp từ hoạt động đầu tư tài chính của PTI đạt 17,978 tỷ đồng, bằng 11,2% kế hoạch. Nguyên nhân chính là do lỗ từ hoạt động đầu tư chứng khoán.

Năm 2018, thị trường chứng khoán suy giảm mạnh, chỉ số VN-Index đầu năm ở trên ngưỡng 1.000 điểm, nhưng cuối năm chỉ đạt 890 điểm. Danh mục chứng khoán đầu tư dài hạn bị ảnh hưởng giảm giá sâu do đó trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán tăng lên. Chính vì thế, tìm kiếm các cơ hội đầu tư an toàn và có tỷ lệ sinh lời cao hơn lãi suất tiền gửi… để nâng cao hiệu quả đầu tư là trọng tâm công tác của hãng bảo hiểm trong năm 2019.

Với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), cùng với việc rà soát lại danh mục đầu tư tài chính, tiền gửi để đề xuất phương án thoái vốn, bán các cổ phiếu kém hiệu quả hoặc đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng…, năm 2019, hãng bảo hiểm này sẽ bố trí một ngân sách hợp lý phục vụ các phương án đấu giá cổ phần đối với các lĩnh vực, ngành nghề có lợi nhuận tiềm năng và hiệu quả đầu tư cao; đa dạng hóa danh mục đầu tư và tìm kiếm các cơ hội danh mục đầu tư mới để gia tăng doanh thu đầu tư trong các năm tiếp theo; tập trung đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp thuộc ngành có tiềm năng tăng trưởng, đội ngũ quản lý tốt, định giá hấp dẫn.

Trong khi đó, năm 2019, Bảo Minh sẽ tiếp tục thận trong với thị trường chứng khoán, vẫn để tỷ trọng đầu tư trong ngân hàng là chủ yếu và nghiên cứu, tìm cơ hội ở thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Với trái phiếu chính phủ, khoảng 2 năm nay, Bảo Minh không đầu tư thêm vì lợi tức quá thấp. Hơn nữa, trái phiếu chính phủ là khoản đầu tư dài hạn, trong khi bảo hiểm phi nhân thọ có trách nhiệm bồi thường, chi trả ngắn hạn 1 năm, khác với bảo hiểm nhân thọ là phải đầu tư dài hạn.

“Danh mục đầu tư của Bảo Minh trong năm 2019, tiền gửi ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng 75 - 80%, đầu tư trái phiếu khoảng 5 - 7%, danh mục đầu tư cổ phiếu đang ở mức 9% và sẽ cố gắng giảm dần”, đại diện Bảo Minh cho biết.     

Bảo hiểm phi nhân thọ đang bị cướp "đất"
Phân khúc bảo hiểm sức khỏe, vốn được coi là "đất" của bảo hiểm phi nhân thọ, nhưng khối nhân thọ đang thể hiện mong muốn thay đổi.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư