Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 17 tháng 06 năm 2024,
Doanh nghiệp du lịch thiệt hại lớn, Quảng Nam đề xuất cho chậm được nộp tiền thuê đất
Hoàng Anh - 03/08/2022 13:41
 
Tỉnh Quảng Nam đề xuất cho chậm được nộp tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn Tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa ký văn bản gửi Bộ Tài chính về đề xuất cho phép chậm được nộp tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính hết sức nghiêm trọng, mất khả năng thanh toán, buộc phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động.

Đối với lĩnh vực dịch vụ du lịch, trên 90% doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, phải tạm dừng hoạt động.

Mặc dù hiện nay, hoạt động dịch vụ du lịch dần được phục hồi, tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn.

Để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, UBND tỉnh Quảng Nam đã có các Tờ trình và công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tăng mức giảm tiền thuê đất và gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất, giảm tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch thuê đất không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư.

Nội dung kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Nam đã được Bộ Tài chính trả lời là không phù hợp với quy định hiện hành về tiền thuê.

Du lịch của tỉnh Quảng Nam chịu thiệt hại lớn do dịch bệnh.
Du lịch của tỉnh Quảng Nam chịu thiệt hại lớn do dịch bệnh.

Ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Theo đó Nghị định này, đối với tiền thuê đất: “Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022”.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, quy định này đã thắt chặt hơn việc nộp tiền thuê đất của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ so với quy định tại Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, do đó, các đối tượng nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch gặp nhiều khó khăn hơn.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài chính quan tâm báo cáo Chính phủ cho phép các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch hiện nay đến kỳ hạn điều chỉnh đơn giá thuê đất sau chu kỳ 5 năm được chậm nộp tiền thuê đất trong giai đoạn 5 năm tiếp theo để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch ổn định sản xuất kinh doanh, hồi phục và tạo đà phát triển.

Quảng Nam chưa đồng ý khởi công Khu liên hợp giáo dục - đào tạo Nam Hội An
Doanh nghiệp đề xuất khởi công Dự án Khu liên hợp giáo dục - đào tạo Nam Hội An, nhưng tỉnh Quảng Nam cho biết, sẽ đánh giá sự phù hợp của Dự...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư