Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Doanh thu và lợi nhuận giảm, Gỗ An Cường đặt mục tiêu có lãi trong năm 2024
Việt Dũng - 02/05/2024 12:49
 
Sau một năm kinh doanh không khả quan, Gỗ An Cường đặt mục tiêu kinh doanh năm 2024 tăng 23,1 tỷ đồng (0,6%), lợi nhuận sau thuế tăng 3,5 tỷ đồng (0,8%) so với năm 2023.

Tại Tờ trình gửi Đại Hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Gỗ An Cường  (HoSE: ACG) cho thấy, kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong năm 2024 có chỉ số tăng trưởng từ doanh thu là 0,6% và lợi nhuận sau thuế là 0,8%.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kế hoạch 2024 là 3.85,2 tỷ đồng, tăng 23,1 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế là 440,2 tỷ đồng, tăng 3,5 tỷ đồng so với năm 2023.

Song, kết quả kinh doanh năm 2023 của Gỗ An Cường có chiều hướng giảm so với năm 2022. Đơn cử, doanh thu thuần năm 2022 đạt 4.475,5 tỷ đồng thì trong năm 2023 chỉ còn 3.762,1 tỷ đồng, giảm 15,9%. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm từ 615,6 tỷ đồng xuống còn 436,7 tỷ đồng, giảm 29,1%.

Tương tự, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2203 cũng giảm gần 30% so với năm 2022, từ 748,5 tỷ đồng xuống còn 528,9 tỷ đồng.

sdfsdfsd
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Gỗ An Cường.


Việc Gỗ An Cường lên kế hoạch kinh doanh có lãi trong năm 2024 được xem là có căn cứ. Bởi báo cáo tài chính quý I/2024 của doanh nghiệp này có nhiều chỉ số tăng trưởng. Tạm tính theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, Gỗ An Cường đã thực hành được 18% chỉ tiêu doanh thu và 18% mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ của công ty trong quý I/2024 đạt 695 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng, cùng với tiết giảm giá vốn hàng bán nên lợi nhuận gộp của Gỗ An Cường tăng 12% lên 214 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngoài chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ, các khoản chi phí trong kỳ của công ty đều tiết giảm so với quý I/2023. Cụ thể, chi phí tài chính đạt 9,8 tỷ đồng, chi phí bán hàng đạt 111 tỷ đồng, giảm lần lượt 40% và 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ các chi phí, Gỗ An Cường báo lãi 81 tỷ đồng, tăng 2,25 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tình hình tài chính của công ty, tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Gỗ An Cường ở mức 5.700 tỷ đồng, tăng 3% so với số đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 31 tỷ đồng, giảm 53%; chủ yếu do giảm trích lập lượng tiền.

Bên cạnh đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Gỗ An Cường ghi nhận tăng từ 1.834 tỷ đồng tại đầu năm lên 2.135 tỷ đồng tại cuối tháng 3/2024; tương đương tăng 16%. 

Đây là các khoản tiền gửi của Gỗ An Cường tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn còn lại dưới 1 năm, hưởng lãi suất từ 4,2% - 8,45%/năm. Ngoài ra, công ty cho biết đã dùng 343 tỷ đồng của các khoản đầu tư trên làm tài sản thế chấp cho các khoản vay với ngân hàng.

Tính đến ngày 31/3/2024, chỉ số hàng tồn kho của Gỗ An Cường đạt 1.256 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu kỳ.

Đại diện Gỗ An Cường cho biết, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý I/2024 tăng 221,8% so với cùng kỳ là do Công ty đẩy mạnh các dòng hàng có biên lợi nhuận tốt.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp tối ưu hóa hoạt động sản xuất, tăng năng suất và tiết giảm chi phí. Hoạt đồng xuất khẩu được đẩy mạnh với tăng trưởng doanh thu đạt 33,8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận tài chính trong quý cũng được cải thiện so với cùng kỳ. Công ty tích cực cắt giảm nhiều khoản mục chi phí bán hàng như: tiếp thị, quảng cáo, hàng mẫu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng giảm chi phí mở rộng hệ thống phân phối do việc mở rộng hệ thống phân phối đã cơ bản hoàn thành trong năm 2023.

Theo kế hoạch, sáng ngày 6/5, Gỗ An Cường tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến.

HĐQT trình ĐHĐCĐ 3 tờ trình gồm: Kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024; thông qua báo cáo kiểm toán 2023 và lựa chọn kiểm toán 2024; chi trả cổ tức 2023 và trích lập quỹ năm 2024.

Nếu tờ trình được thông qua, Gỗ An Cường sẽ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 8% trên mệnh giá cổ phần. Tương ứng mỗi cổ phần nhận được 800 đồng, tổng số tiền chi trả cổ tức dự kiện là 120,6 tỷ đồng.

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 dự kiến tối thiểu là 15% bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu. Nguồn chi trả được trích từ thặng dư vốn, lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 sau kiểm toán.

Gỗ An Cường (ACG) bắt tay với Sumitomo Forestry America gia tăng giá trị xuất khẩu vào Mỹ
Công ty cổ phần Gỗ An Cường (ACG) và Sumitomo Forestry America vừa ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư