Đơn vị sự nghiệp công lập được tham gia đấu thầu?
Luật Đấu thầu quy định nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Trung - tỉnh Hải Dương đặt câu hỏi như sau: Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc một Sở của UBND tỉnh Hải Dương, hoạt động theo hình thức dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước. Xin hỏi, đơn vị tôi có đủ điều kiện tham gia đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 5 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

- Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

- Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

- Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Đối với trường hợp của ông Trung, việc xác định tư cách hợp lệ của nhà thầu là tổ chức thực hiện theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...