Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 17 tháng 06 năm 2024,
EVN lãi 823 tỷ đồng năm 2014
Thanh Hương - 02/02/2016 17:34
 
Chiều nay, 2/2, Bộ Công thương đã công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với kết quả lãi 823 tỷ đồng.

Tổ công tác kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 của EVN gồm các thành viên Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Điện lực Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã kiểm tra thực tế tại Công ty mẹ - EVN và một số đơn vị thành viên của EVN.

Việc kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 được căn cứ trên các tài liệu do EVN và các đơn vị thành viên cung cấp, gồm: Báo cáo chi phí và giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 của EVN do kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) kiểm toán; báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 sau kiểm toán của EVN, báo cáo tài chính do đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Công ty mẹ EVN và các đơn vị thành viên; hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các đơn vị phát điện (kiểm tra chọn mẫu); tài liệu do các đơn vị được kiểm tra cung cấp theo yêu cầu của Tổ công tác.

EVN chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của các số liệu báo cáo cho Tổ công tác kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện.

Năm 2014, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 128,63 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất hệ thống là 8,49%, thấp hơn 0,9% so với chỉ tiêu 9,39% quy định tại Quyết định số 1177/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2012-2016 (Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 – 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy định điện dùng cho truyền tải và phân phối điện năm 2015 không cao hơn 8%).

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 198.003,52 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014 là 1.539,35 đ/kWh.

Trong số này, tổng chi phí khâu phát điện là 152.920,70 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.188,86 đ/kWh. Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 10.520,39 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 81,79 đ/kWh. Tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 33.657,25 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 261,66 đ/kWh. Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 905,18 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,04 đ/kWh.

Chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện, xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2014. Khoản bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện trong năm 2014 tại các huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và xã đảo Thạnh An (TP Hồ Chí Minh) là 142,76 tỷ đồng do giá bán điện bình quân thực tế tại các huyện đảo Phú Quốc, Phú Quý, Lý Sơn, Côn Đảo và xã đảo Thạnh An chỉ bằng 58,62%, 31,99%, 26,78%, 33,28% và 17,53% giá thành sản xuất kinh doanh điện.  

Doanh thu bán điện năm 2014 là 197.128,89 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.532,55 đ/kWh.  

Như vậy về riêng phần sản xuất kinh doanh điện của EVN vẫn bị lỗ 7 đồng/kWh. Điều này cũng được thể hiện là mức giá chưa đáp ứng được chi phí. 

Cũng trong năm 2014, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2014 là 1.698,46 tỷ đồng, gồm tiền bán công suất phản kháng là 444,25 tỷ đồng; hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các Tổng công ty Điện lực là 1.153,21 tỷ đồng; thu nhập từ hoạt động đầu tư vào các công ty cổ phần (số liệu EVN báo cáo) là 101 tỷ đồng.

Tổng cộng lãi hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2014 của EVN là 823,83 tỷ đồng.

Dẫu vậy, theo báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành điện (lỗ chênh lệch tỷ giá) đến 31/12/2014 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia là 1.682,21 tỷ đồng, Tổng công ty phát điện 1 là 641,75 tỷ đồng, Tổng công ty phát điện 3 là 810,94 tỷ đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là 392,12 tỷ đồng và Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là 1.260,46 tỷ đồng. 

Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc EVN cũng cho hay, mức lợi nhuận của EVN này là thấp nếu so với vốn điều lệ 160.000 tỷ đồng của EVN. 

EVN cũng trích 155 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển và hai quỹ khen thưởng cùng phúc lợi là 187 tỷ đồng. Các quỹ này được chi theo chế độ kế toán và điều lệ của EVN. 

EVN khẳng định không đề xuất điều chỉnh giá điện trong năm 2016
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đinh Quang Tri vừa khẳng định, dù năm 2016 dự báo có nhiều khó khăn nhưng hiện nay, EVN không...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư