Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
GELEX báo lãi tăng gần 49% nhờ sở hữu chi phối Viglacera
Hồng Phúc - 28/01/2022 14:15
 
Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) báo lãi quý cuối năm 2021 tăng gần 49% nhờ sở hữu chi phối Viglacera và luỹ kế cả năm vượt 1.666 tỷ đồng, tương ứng tăng 70%.

Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu thuần tăng 60%, lên hơn 9.420 tỷ đồng và lợi nhuận gộp tăng 78%, lên 1.524 tỷ đồng (tương ứng tỷ suất sinh lời 16%, tăng 1,6%).

Doanh thu hoạt tài chính trong quý này tăng vọt lên 377 tỷ đồng, chi phí lãi vay tăng gần 71%, chi phí bán hàng tăng gấp 2.4 lần, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2.5 lần.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, lãi ròng quý cuối năm ngoái tăng hơn 165 tỷ đồng, tương đương tăng gần 49% so với cùng kỳ năm 2020, vượt mức 504 tỷ đồng nhờ việc hợp nhất sau khi sở hữu chi phối Tổng Công ty Viglacera từ quý II/2021. 

.
Kết quả kinh doanh của GELEX năm 2021 so với năm 2020 (Đvt: tỷ đồng).

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của GELEX gấp 2.2 lần so với đầu năm, lên 61.181 tỷ đồng; trong đó 51% là tài sản dài hạn. 

Trong gần 29.900 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, Tập đoàn này có hơn 11.604 tỷ đồng hàng tồn kho (tăng gấp 3.5 lần so với đầu năm), hơn 7.000 tỷ đồng đầu tư chứng khoán cùng hơn 4.700 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng (với 3.447 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn).

Ngoài ra, nợ phải trả của GELEX đến cuối năm ngoái đã tăng hơn 21.740 tỷ đồng so với hồi đầu năm 2021, lên 40.679 tỷ đồng; trong đó vay và nợ thuê tài chính là 22.122 tỷ đồng (tăng 83%).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ là 2.628 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn này trong năm 2021 âm hơn 2.500 tỷ  đồng trong khi năm 2020 là dương 373 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 5.900 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này đã trả nợ gốc vay là 25.380 tỷ đồng, đồng thời vay thêm 32.170 tỷ đồng. 

.
Doanh thu thuần từ các mảng của GELEX trong quý cuối năm ngoái và cả năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 (Đvt: Đồng Việt Nam).

GELEX ghi nhận khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang đến cuối năm ngoái tăng vọt lên hơn 6.493 tỷ đồng từ mức hơn 1.130 tỷ đồng hồi đầu năm. 

Trong đó, Tập đoàn này ghi nhận hàng loạt dự án xây dựng dở dang phát sinh với khoản lớn nhất là gần 920 tỷ đồng dự án khu công nghiệp Yên Phong II, gần 909 tỷ đồng khu công nghiệp Yên Mỹ, hơn 644 tỷ đổng dự án nâng cấp dây chuyền 1 nhà máy Viglacera Tiên Sơn…

Trong doanh thu thuần 28.584 tỷ đồng trong năm vừa qua, GELEX ghi nhận hơn 18.530 tỷ đồng từ lĩnh vực thiết bị điện, theo sau đó là 5.790 tỷ đồng từ sản phẩm vật liệu xây dựng, hơn 2.947 tỷ đồng từ cho thuế bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ phụ trợ khác.

Về 1.157 tỷ đồng doanh thu tài chính năm 2021, Tập đoàn này có gần 302 tỷ đồng từ lãi kinh doanh chứng khoán, hơn 364 tỷ đồng lãi do đánh giá lại khoản đầu tư cũng như 304 tỷ đồng lãi tiền gửi, cho vay, hợp tác đầu tư. 

GELEX phát hành hơn 70,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:9
Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa thông báo phát hành hơn 70,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư