Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 06 tháng 12 năm 2023, 14:14:41
Geleximco sắp nhận 139,7 tỷ đồng khi dừng Dự án BT cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình
Anh Minh - 05/05/2022 09:35
 
Tập đoàn Geleximco nhiều khả năng chỉ nhận được một phần trong tổng giá trị đã được quyết toán khi tham gia vào Dự án BT đường cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình.
TIN LIÊN QUAN
Ảnh minh họa.
Tòa nhà Geleximco. Ảnh minh họa.

Theo thông tin của phóng viên Báo Đầu tư điệnt tử - baodautu.vn, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất kinh phí thanh toán Hợp đồng BT Dự án đường cao tốc Hòa Lạc – TP. Hòa Bình, đoạn qua tỉnh Hòa Bình (đoạn từ Km13+050 - Km33+256).

Cụ thể, lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị Thủ tướng hỗ trợ phần chi phí giải phóng mặt bằng cho Geleximco với số tiền là 77,235 tỷ đồng, hoặc cho phép UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện chi trả bằng nguồn ngân sách địa phương.

Bên cạnh đó, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Dự án BT đường cao tốc Hòa Lạc – TP. Hòa Bình còn kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan bổ sung giá trị phần xây lắp số tiền  9,996 tỷ đồng vào phương án tài chính của Dự án BOT đường cao tốc Hòa Lạc – TP. Hoà Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình đang vận hành khai thác để thanh toán cho Geleximco theo quy định, hoặc Chính phủ tiếp tục hỗ trợ phần chi phí xây lắp này để chi trả cho nhà đầu tư.

Như vậy, nếu tính cả phần chi phí giải phóng mặt bằng còn lại thuộc Dự án BT đường cao tốc Hòa Lạc – TP. Hòa Bình trị giá 49,833 tỷ đồng mà UBND tỉnh Hòa Bình dự kiến dùng ngân sách địa phương để chi trả, Geleximco có thể được thanh toán khoảng 139,7 tỷ đồng cho các phần công việc đã thực hiện.

Trước đó, UBND tỉnh Hoà Bình đã phê duyệt quyết toán Dự án BT đường cao tốc Hòa Lạc – TP. Hòa Bình tại Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 với giá trị quyết toán là 189,91 tỷ đồng.

Đối với phần chi phí còn lại trị giá 52,52 tỷ đồng đồng, bao gồm: chi phí xây lắp 12,79 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án 0,152 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 35,358 tỷ đồng; chí phí khác 4,219 tỷ, UBND tỉnh Hòa Bình cho rằng, đây là phần giá trị thực hiện thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư đã thống nhất trong Hợp đồng BT số 368/HĐBT-GELEXIMCO ngày 1/10/2010 để thực hiện Dự án BT đường cao tốc Hòa Lạc – TP. Hòa Bình. UBND tỉnh Hòa Bình xác định đây là phần trách nhiệm chia sẻ rủi ro của hai bên (nhà đầu tư - Geleximco và UBND tỉnh Hòa Bình) khi thực hiện hợp đồng.

Dự án đường Hoà Lạc – TP. Hoà Bình, theo hình thức BT được Thủ tướng chấp thuận tại công văn số 175/TTg-CN ngày 31/3/2008, trong đó giao UBND tỉnh Hòa Bình là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư để đàm phán, ký kết Hợp đồng BT với Nhà đầu tư và quyết định các vấn đề liên quan đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 về việc thực hiện Dự án BT đường cao tốc Hòa Lạc – TP. Hoà Bình, trong đó chấp thuận Geleximco là nhà đầu tư thực hiện công trình.

Trong quá trình thực hiện dự án do có sự suy thoái kinh tế của thế giới cũng như trong khu vực đã ảnh hưởng đến nhà đầu tư, đồng thời do sự hợp nhất 2 xã Đông Xuân và Tiến Xuân của huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình về Hà Nội nên nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư bị thu hẹp.

Vào tháng 8/2013, Geleximco đã có văn bản gửi Thủ tướng và các cơ quan liên quan đề xuất dừng triển khai Dự án và xem xét đầu tư bằng các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đến tháng 9/2013, UBND tỉnh Hòa Bình đã báo cáo Thủ tướng và được Chính phủ cho phép chấm dứt Hợp đồng dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư