Đặt mua báo in| Ngày 10 tháng 12 năm 2022, 05:39:58
Giao dịch cổ phiếu ROS trên sàn UPCoM: Chờ kết luận của cơ quan chức năng
Tùng Linh - 31/08/2022 09:55
 
Đại diện của HNX cho biết việc xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch của ROS sẽ thực hiện sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng và hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Thông báo mới đây của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết đã thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần FLC Faros từ sàn HOSE sang sàn UPCoM.

Tuy nhiên, đây là việc xử lý kỹ thuật trên hệ thống của VSD đối với cổ phiếu khi bị hủy niêm yết. Theo đó, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán gần 567,6 triệu cổ phiếu ROS sang thị trường UPCoM, do cổ phiếu này bị hủy niêm yết tại HOSE theo Quyết định số 579/QĐ-SGDHCM ngày 25/8/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Điều này không đồng nghĩa cổ phiếu ROS đã được chấp thuận giao dịch trên sàn UPCoM.

Theo quy định tại Nghị định 155/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán, cổ phiếu của công ty hủy bỏ niêm yết, nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định tại Điều 133 Nghị định này.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hủy bỏ niêm yết có hiệu lực, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của công ty bị hủy bỏ niêm yết.

Tuy nhiên, đại diện Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, đối với trường hợp của ROS, theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, việc nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng thuộc hành vi bị cấm theo quy định và đang trong quá trình điều tra. Do đó, HNX chưa có cơ sở để xác định số vốn điều lệ hợp lệ cũng như tính đại chúng của ROS và số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch.

“Việc xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch của ROS trên UPCoM sẽ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng và hướng dẫn của cơ quan quản lý”, đại diện của HNX cho hay.

Trước đó, vào ngày 25/8/2022, HOSE đã ban hành Quyết định số 579/QĐ-SGDHCM về việc hủy niêm yết 567,6 triệu cổ phiếu ROS do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Cùng vì vi phạm công bố thông tin, cổ phiếu ROS đã vào diện đình chỉ giao dịch từ 12/8/2022.

Thêm cổ phiếu buộc hủy niêm yết vì ý kiến kiểm toán ngoại trừ
Sau PXS, cổ phiếu LCM cũng vừa nhận được thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM về việc hủy niêm yết bắt buộc.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư