Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 11,2% trong quý IV/2015
Thu Trang - 14/10/2015 13:48
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm cũng những giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2015. Theo đó, Hà Nội phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 11,2% trong quý IV/2015
1
Quý IV/2015, Hà Nội đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng 11,2% so với cùng kỳ

Báo cáo nêu rõ, để cải thiện môi trường đầu tư, Hà Nội cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 11,2% trong 3 tháng cuối năm 2015.

Cụ thể, Hà Nội sẽ tập trung thực hiện hiệu quả năm doanh nghiệp với các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Tập trung tháo gỡ về vốn và thị trường cho sản xuất kinh doanh; Chú trọng kích thích tiêu dùng, đẩy mạnh thương mại (tổ chức đưa hàng về vùng sâu, vùng xa trung tâm, các khụ, cụm công nghiệp, tnrờng đại học...), tổ chức các ngày mua sắm trực tuyến, tuần khuyến mại, tháng khuyển mại; các triển lãm, hội trợ và Triển khai tích cực các hoạt động, xúc tiến đàu tư, thương mại, du lịch.

Ngoài ra, Hà Nội sẽ phấn đấu thực hiện tốt Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; mở rộng tín dụng; Các chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ lãi suất. Rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu, cụm công nghiệp và đảm bào cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh...

Với nhiệm vụ tăng cường huy động nguồn lực cho đầu tư - phát triển, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2015, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành 9 công trình trọng điểm. Đẩy nhanh giải giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án ODA, FDI...

Bên cạnh đó, Thành phố tiếp tục tăng cường quản lý đầu từ từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Thủ đô theo Luật Đầu tư công. Thực hiện hiệu quả các giải pháp về tăng cường quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Đẩy mạnh đấu giá đất, tạo thêm nguồn thu cho đầu tư phát triển.

Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cho biết, 3 tháng cuối năm 2015 là khoảng thời gian cao điểm Thành phố chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, là thời gian nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, vì vậy các đơn vị trong Thành phố sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện một cách quyết liệt các nhiệm vụ được giao.

3 việc lớn cần làm để Hà Nội thực sự trở thành trung tâm kinh tế của Vùng Bắc Bộ
Để Hà Nội thực sự trở thành trung tâm kinh tế của Vùng Bắc Bộ, cần có sự gắn kết hữu cơ, tác động hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau giữa các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư