Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 26 tháng 06 năm 2024,

Hệ sinh thái khởi nghiệp dậm chân tại chỗ
Khánh An - 13/04/2016 11:21
 
9 trong 12 chỉ số liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam có điểm dưới trung bình.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Tại Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp chưa thực sự sẵn sàng hỗ trợ phong trào khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

12 chỉ số đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp theo GEM 2015/2016:
1. Cơ sở hạ tầng;
2. Năng động của thị trường nội địa;
3. Văn hóa và chuẩn mực xã hội;
4. Chính sách của Chính phủ;
5. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh;
6. Quy định của Chính phủ;
7. Giáo dịch về kinh doanh sau phổ thông;
8. Độ mở của thị trường nội địa;
9. Chuyển giao công nghệ;
10. Chương trình hỗ trợ của Chính phủ;
11. Tài chính cho kinh doanh;
12. Giáo dục về kinh doanh ở bậc phổ thông.

Kết quả khảo sát Chỉ số Khởi nghiệp toàn cầu (GEM) 2015/2016 do Hiệp hội các nhà nghiên cứu kinh doanh toàn cầu (GERA) vừa công bố cho thấy, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam không thay đổi nhiều so với năm 2014.

Trong số 12 chỉ số liên quan đến khởi nghiệp, chỉ có 3 tiêu chí được điểm trên trung bình. Đó là cơ sở hạ tầng (4,07 điểm/5 điểm), sự năng động của thị trường nội địa (3,39 điểm), văn hóa và chuẩn mực xã hội (3,23 điểm).

9 chỉ số còn lại đều dưới trung bình, trong đó 3 chỉ số bị điểm thấp nhất là Chương trình hỗ trợ của Chính phủ (2,14 điểm), Tài chính cho kinh doanh (2,12 điểm) và đặc biệt là giáo dục về kinh doanh ở bậc phổ thông (1,57 điểm).

Tuy nhiên, khi so với các nền kinh tế cùng tham gia GEM, thứ hạng của các chỉ số này cũng có sự thay đổi nhất định. Trong đó tính năng động của thị trường nội địa đứng cao nhất, ở vị trí 11/62 nền kinh tế tham gia. Năm ngoái, ví trị này của Việt Nam được đánh giá cao hơn, là 6/73. Đứng thứ hai là tiê chí là văn hóa và chuẩn mực xã hội (24/62).

Hai vị trí cuối cùng, đều ở mức 50/62 thuộc về Chương trình hỗ trợ của Chính phủ và tài chính cho kinh doanh.

Tiến sỹ Lương Minh Huân, Viện phó Viện Phát triển doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam), đơn vị đối tác của Việt Nam tham gia cùng GERA đê thực hiện khảo sát GEM, nhận định rằng, hệ sinh thái khởi nghiệp chưa thực sự sẵn sàng hỗ trợ phong trào khởi nghiệp và phát triển kinh doanh ở Việt Nam.

“Đây là lý do trong Báo cáo doanh nghiệp Việt Nam 2015, bên cạnh các đề xuất về cải thiện môi trường kinh doanh, chúng tôi đã kiến nghị Chính phủ tập trung xây dựng Chương trình quốc gia về khởi sự doanh nghiệp, tăng cường phổ cập Hiểu biết về công việc kinh doanh tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong hướng nghiệp và trong đội ngũ cán bộ làm chính sách phát luật kinh doanh”, ông Huân nói.

Hỗ trợ khởi nghiệp vào dự thảo luật
Trong dự thảo lần thứ 2 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) dành riêng một mục quy định về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư