Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 22 tháng 04 năm 2024,
Khánh Hòa nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Linh Đan - 29/02/2024 12:19
 
UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan kể trên đa dạng hóa và phát triển hiệu quả hệ thống dịch vụ phát triển kinh doanh, vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, cơ sở kỹ thuật dùng chung, hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, chú trọng giải pháp tư vấn, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp với các nội dung tái cấu trúc doanh nghiệp, tài chính, nhân sự, thị trường, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tham gia chuỗi giá trị bền vững, thủ tục hành chính; xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chỉ số DDCI.

Văn phòng đại diện Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa tuyên truyền và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác, tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do; thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số, mở rộng thị trường, phát triển nguồn nhân lực… tương ứng với các nhiệm vụ được giao trong các văn bản có liên quan; triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng các mô hình chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững…

Văn phòng đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh hòa chủ trì, phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp tổ chức các hoạt động đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt các phản hồi chính sách và khó khăn, vướng mắc; đảm bảo đối thoại thực chất, giải quyết ngay được các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ quan này đổi mới việc tiếp cận thông tin, phản ánh của doanh nghiệp và nhà đầu tư để phòng ngừa các tranh chấp về thương mại đầu tư.

Khánh Hòa hỗ trợ tập đoàn lớn tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Vân Phong
Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong được giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất thành lập bộ phận hợp tác xúc tiến đầu tư các nhà đầu tư chiến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư