Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 04 tháng 12 năm 2023, 23:24:20
Kiến nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động 10 dự án “trốn” bồi thường tài nguyên rừng
Nhiệt Băng - 24/08/2022 08:07
 
10 doanh nghiệp này không chấp hành nộp tiền đền bù do khai thác tận dụng lâm sản, tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng vào ngân sách nhà nước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng vừa kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi, chấm dứt hoạt động 10 dự án đầu tư của các doanh nghiệp hiện vẫn còn hoạt động nhưng không chấp hành nộp tiền đền bù do khai thác tận dụng lâm sản, tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng vào ngân sách nhà nước.

10 doanh nghiệp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã đôn đốc, ban hành văn bản nhiều lần nhưng chưa thực hiện các yêu cầu trên.

Cụ thể là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Hà Tiến, Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch sinh thái Thác Ngàn, Công ty TNHH Việt Tiến, Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Dịch vụ Thương mại Nguyên Chân, Công ty TNHH Trồng rừng Cao su Nam Bộ, Công ty TNHH Dương Hiếu, Công ty TNHH Lâm Thành, Công ty TNHH Vĩnh Tiến, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Toàn Hưng và Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Phương Nam.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với cơ quan này không xem xét, giải quyết các hồ sơ, thủ tục đối với các dự án (có trong Phụ lục 06 - Kết luận số 929/KL-TTCP, ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng) do không chấp hành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

“UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, tính toán dứt điểm số tiền 771,63 triệu đồng còn nợ do khai thác tận dụng lâm sản (theo Phụ lục 06 - TTCP) của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc; yêu cầu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc nộp dứt điểm hoặc được thoái trả theo chủ trương ngừng khai thác tận dụng lâm sản, số tiền 771,63 triệu đồng”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn kiến nghị.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo và giải quyết các dự án sau khi UBND tỉnh có chủ trương chấm dứt hoạt động, chuyển nhượng tài sản trên đất hoặc được tiếp tục thực hiện dự án.

Lâm Đồng: “Trốn” bồi thường tài nguyên rừng, hàng chục doanh nghiệp bị điều tra
Công an vào cuộc điều tra 37 DN “trốn” bồi thường giá trị tài nguyên rừng thuộc các dự án đầu tư về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư