Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án cao tốc
Linh Đan - 04/07/2024 12:33
 
Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương tổ chức rà soát 2 dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương; khẩn trương tập trung hoàn thiện các hồ sơ có liên quan.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Ban quản lý dự án giao thông tỉnh khẩn trương tổ chức rà soát 2 dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương; khẩn trương tập trung hoàn thiện các hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và hồ sơ đánh giá tác động môi trường của 2 dự án đường cao tốc; bám sát các bộ, ngành Trung ương, kịp thời hoàn thiện các nội dung theo ý kiến thẩm định của các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt dự án làm cơ sở triển khai, giải ngân vốn theo quy định.

UBND các huyện: Đức trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và thành phố Bảo Lộc chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các khu dân cư, tái định cư phục vụ tái định cư cho 2 dự án cao tốc; đảm bảo điều kiện giải ngân ngay khi hoàn tất các thủ tục đầu tư và được bố trí vốn theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án giao thông tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung kiểm tra, đôn đốc việc triển khai của 2 dự án cao tốc; bám sát và kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai của các dự án, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch.

Ban quản lý dự án giao thông tỉnh chủ động liên hệ, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng của 2 dự án; theo dõi, bám sát và đôn đốc tiến độ giải quyết các thủ tục về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; xây dựng các biện pháp, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế theo từng giai đoạn triển khai các dự án, phù hợp với từng địa bàn để thúc đẩy tiến độ triển khai, kịp thời giải ngân vốn đầu tư công đã được bố trí theo đúng kế hoạch; chủ động rà soát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của 2 dự án đường cao tốc; nghiên cứu và có giải pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các của các dự án hoặc báo cáo, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Làm rõ khả năng bố trí 139.828 tỷ đồng cho những dự án kết nối các tuyến cao tốc
Tổng nhu cầu vốn xây dựng nút giao, đường kết nối các tuyến cao tốc trong kỳ đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 theo đề xuất của Bộ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư