Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2021, 08:23:33
Ngân hàng Nhà nước cho phép Sacombank tăng vốn điều lệ lên 18.852 tỷ đồng
Thùy Vinh - 24/09/2015 14:18
 
Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Sacombank (STB) nâng vốn điều lệ từ 12.425 tỷ đồng lên 18.852 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ bất thường của Sacombank thông qua trong tháng 7/2015.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu ĐHĐCĐ hoặc HĐQT Sacombank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

.
Sacombank sau sáp nhập có tổng tài sản lên tới 290.861 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 22.645 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 18.852 tỷ đồng

 

Ngày 14/9, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức chấp thuận việc sáp nhập Southern Bank vào Sacombank. Ngân hàng sau sáp nhập vẫn lấy tên Sacombank và có tổng tài sản lên tới 290.861 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 22.645 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 18.852 tỷ đồng. Sacombank cũng có mạng lưới hoạt động lên đến 567 điểm giao dịch trên toàn quốc và hai nước Lào, Campuchia, tổng số cán bộ nhân viên là 15.510 người.

Ông Trầm Bê, Phó chủ tịch HĐQT thường trực Sacombank cam kết không tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện quyền cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của ông Trầm Bê và những người có liên quan, cũng như sẽ cử người tham gia quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập.

Việc Southern Bank sáp nhập vào Sacombank là phù hợp với định hướng chung của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong chương trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng nhằm mang đến cho thị trường những định chế tài chính lớn mạnh, an toàn và chuyên nghiệp hơn.

SouthernBank chính thức được sáp nhập vào Sacombank
Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) vừa có Quyết định số 1844/QĐ-NHNN ngày 14/9/2015 chính thức chấp thuận việc sáp nhập Southern Bank vào Sacombank.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư