Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 10 năm 2021, 20:50:06
Phê duyệt kế hoạch xây dựng hình ảnh, thương hiệu tỉnh Cà Mau đến năm 2025
Huy Tự - 22/09/2021 13:39
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân vừa có Quyết định phê duyệt kế hoạch đề cương tổng quát Dự án “Xây dựng hình ảnh, thương hiệu tỉnh Cà Mau đến năm 2025”.
Du khách tham quan vùng Đất Mũi Cà Mau

Theo kế hoạch đến năm 2025, mục tiêu của Dự án là hoàn thiện giải pháp xây dựng chiến lược hình ảnh, chiến lược thương hiệu chung và 05 nhóm ngành nghiên cứu khảo sát của tỉnh Cà Mau; Chuyển đổi thành các giải pháp, sản phẩm hình ảnh thương hiệu cụ thể để truyền thông, quảng bá. Làm tiền đề để chuẩn hoá hình ảnh nhận diện thương hiệu, hệ thống nhận diện chung của vùng Đất Mũi, tạo thuận lợi trong dễ dàng nhận diện, tạo sự khác biệt so với các địa phương khác trong và ngoài nước.

Kế hoạch được triển khai cũng nhằm cụ thể hoá các chiến lược phát triển và các chính sách lớn của Tỉnh, các hoạt động và các thông điệp truyền thông nhất quán, dễ dàng tiếp nhận, góp phần đẩy mạnh thương hiệu nhận dạng của Tỉnh, tăng sức cạnh tranh; thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh phát triển và an cư lạc nghiệp trên địa bàn Tỉnh. 

Từ bộ thương hiệu nhận dạng của Cà Mau, thông qua các hoạt động thương mại, dịch vụ, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm du lịch, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, Lễ hội truyền thống… sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường mời gọi đầu tư, hợp tác tất cả tỉnh, thành và nước ngoài cho tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

Kinh phí dự kiến ban đầu cho dự án này là 3.755.700.000 đồng, được UBND tỉnh Cà Mau giao Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau làm đầu mối, tổ chức thực hiện Dự án và phối hợp với các sở, ngành chức năng để triển khai dự án.

Du lịch Cà Mau lên kế hoạch phục hồi khi dịch được kiểm soát
Ngành du lịch Cà Mau đang khẩn trương lên kế hoạch xúc tiến du lịch, tổ chức lại các tour tuyến phù hợp với từng loại hình du khách, làm mới và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư