Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: Chính phủ sẽ không nới trần nợ công
Hà Nguyễn - 16/11/2017 15:14
 
Chính phủ “nói không” với việc nới trần nợ công, mà thay vào đó chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì để xây dựng đề án cơ cấu lại thu chi ngân sách, đảm bảo bền vững an toàn nợ công. Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã khẳng định như vậy.

Sáng nay, bên cạnh phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đã báo cáo thêm một số nội dung thuộc về trách nhiệm của Chính phủ trong quản lý thu chi ngân sách, cơ cấu lại thu chi ngân sách và đảm bảo bền vững an toàn nợ công.

Trong đó, một trong những nội dung quan trọng được Phó thủ tướng đề cập, đó là Chính phủ sẽ nói không với việc xin tăng trần nợ công.

.
.

“Thay vào đó, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì để xây dựng đề án cơ cấu lại thu chi ngân sách, đảm bảo bền vững an toàn nợ công trình Bộ Chính trị. Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết 07 về chủ trương, giải pháp quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn và bền vững”, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Cũng theo Phó thủ tướng thì đây là văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lần đầu tiên, Bộ Chính trị có một nghị quyết chuyên đề về vấn đề này.

Trước đó, giải trình trước Quốc hội, Phó thủ tướng cho biết, đến năm 2015, nợ công đã đến sát trần là 65%, dư nợ Chính phủ là trên 53%, vượt trần cho phép. Tỷ lệ chi trả nợ vay là 27,3%, cao hơn mức tiêu chuẩn cho phép của quốc tế là 25%.

Trước bối cảnh nợ công đang tăng cao, áp lực trả nợ lớn như vậy, Chính phủ đã xác định giữ an toàn nợ công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả giai đoạn 2016 - 2020.

“Chúng ta đang đứng trước nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, vừa phải tập trung giải quyết những bất cập nội tại của nền kinh tế đã tích tụ nhiều năm và ngày càng bộc lộ rõ. Trong điều kiện dư địa, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ còn rất chật hẹp, kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều khó khăn, đây là vấn đề nan giải của hệ thống chính trị”, Phó thủ tướng nói.

Theo Phó thủ tướng, trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là vấn đề lựa chọn chính sách như thế nào. Nhiều thành viên Chính phủ, đại biểu Quốc hội và nhiều chuyên gia khuyến cáo Chính phủ nghiên cứu và trình Trung ương và Quốc hội xin nới trần nợ công để có vốn cho đầu tư phát triển và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao khi đất nước còn nghèo và nhu cầu phát triển còn rất lớn, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo.

Nhưng Chính phủ đã cương quyết nói không. “Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tính toán rất kỹ và thấy rằng, trần nợ công chỉ là một yếu tố, quan trọng là trả nợ. Trong khi đó, tổng trả nợ trực tiếp từ ngân sách và phần vay để đảo nợ đã quá 25% so với tổng thu ngân sách hàng năm”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Chính vì vậy, trên cơ sở của Nghị quyết 07 cũng như các Nghị quyết Trung ương khóa XII, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 51 về chương trình hành động để thực hiện các chủ trương lớn.

Trong đó, giải pháp đảm bảo an toàn nợ công được xác định đặt trong tổng thể các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đẩy mạnh tăng trưởng, đảm bảo phát triển toàn diện và cân bằng, bền vững.

“Giải pháp tiếp theo là phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nghị quyết 07 Bộ Chính trị đặt ra việc coi tiết kiệm là quốc sách hàng đầu, chỉ chi tiêu trong khả năng của nền kinh tế, chỉ vay trong khả năng trả nợ”, Phó thủ tướng khẳng định.

Cùng với đó, kết hợp hài hòa các vấn đề quan trọng, cấp bách trước mắt với các vấn đề căn cơ và lâu dài, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường công khai minh bạch và tăng cường trách nhiệm giải trình, nhất là đối với người đứng đầu.

“Trong vấn đề thu - chi ngân sách, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công, cần hạn chế và tiến tới xóa bỏ tình trạng xin - cho”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội lo nợ công lớn, kỷ luật tài khóa chưa nghiêm
Các đại biểu Quốc hội tỏ ra sốt ruột trước tình trạng nợ công vẫn còn lớn và đang tiếp tục tăng nhanh, trong khi kỷ luật tài khóa chưa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư