Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 12 năm 2021, 13:56:14
Quý I, hệ thống PVN nộp 23.500 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước
Hoàng Nam - 08/04/2019 16:38
 
Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong quý I/2019, tổng doanh thu của toàn Tập đoàn đạt 162.700 tỷ đồng, đạt 26,6% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn cũng đã đạt 23.500 tỷ đồng, bằng 27,0% kế hoạch năm.

Trong quý I/2019, công tác tìm kiếm thăm dò được triển khai theo kế hoạch đề ra; đã thi công 5 giếng khoan thăm dò thẩm lượng và hoàn thành 04 giếng. Công tác phát triển mỏ được triển khai tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mức từ 2-8% kế hoạch quý I đề ra. Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo các cấp trên tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện.

Cũng trong quý I/2019, Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) chính thức nâng công suất Nhà máy sản xuất Xơ sợi polyester Đình Vũ lên 10 dây chuyền sản xuất sợi DTY. Hướng tới quý II/2019 sẽ nâng lên công suất nhà máy lên 15, 20 dây chuyền sản xuất sợi DTY và tiến tới vận hành lại toàn bộ Nhà máy xơ sợi Đình Vũ trong năm 2019.

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức đón mừng dòng dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm Lô 09-3/12 - sự kiện hết sức quan trọng, góp phần gia tăng sản lượng khai thác dầu khí năm 2019 của ngành dầu khí Việt Nam.

PVN muốn mua thêm khí từ lô PM3CAA
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas) đã ký Thỏa thuận khung (HOA) mua bán khí bổ sung cho khu vực Cà Mau - Việt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư