Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 10 năm 2023, 22:10:21
Quý I/2023, lợi nhuận PTSC giảm do hụt thu nhập từ thanh lý tài sản cố định
Duy Bắc - 08/05/2023 08:03
 
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã CK: PVS) ghi nhận doanh thu giảm 1,7%, về 3.703,7 tỷ đồng và lợi nhuận giảm 9,1%, về 227,52 tỷ đồng trong quý I/2023.

PTSC vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2023. Kết thúc quý đầu năm 2023, PTSC ghi nhận doanh thu đạt 3.703,7 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 227,52 tỷ đồng, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,1% lên 5,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 5,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 11,1 tỷ đồng, lên 203,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 70,9%, tương ứng tăng thêm 60,9 tỷ đồng, lên 146,8 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 137,4%, tương ứng tăng thêm 29,73 tỷ đồng, lên 51,37 tỷ đồng; lãi Công ty liên doanh, liên kết giảm 3%, tương ứng giảm 4,9 tỷ đồng, về 157,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 14,5%, tương ứng tăng thêm 23,96 tỷ đồng, lên 189,68 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 0,25 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 57,71 tỷ đồng, tức giảm 57,96 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp tăng trưởng dương nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng âm trong quý đầu năm 2023, nguyên nhân chủ yếu do chi phí tài chính, chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp tăng cao và đặc biệt hụt lợi nhuận khác.

PTSC hụt lợi nhuận thanh lý tài sản cố định trong quý I/2023 (Nguồn: BCTC)
PTSC hụt lợi nhuận thanh lý tài sản cố định trong quý I/2023 (Nguồn: BCTC)

PTSC thuyết minh lợi nhuận khác giảm mạnh chủ yếu do hụt thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định giảm 57,95 tỷ đồng, về 1,66 tỷ đồng (cùng kỳ 59,61 tỷ đồng).

Xét về dòng tiền, trong quý I/2023, dòng tiền kinh doanh chính của PTSC ghi nhận dương 9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 667,9 tỷ đồng, giảm 658,9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 34,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 20,6 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của PTSC giảm nhẹ 0,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 193,3 tỷ đồng, về 25.634,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 10.195,6 tỷ đồng, chiếm 39,8% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 4.834 tỷ đồng, chiếm 18,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.729,2 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 3.064,7 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Danh sách Công ty liên doanh, liên kết của PTSC tại thời điểm 31/3/2023 (Nguồn: BCTC)
Danh sách Công ty liên doanh, liên kết của PTSC tại thời điểm 31/3/2023 (Nguồn: BCTC)

PTSC thuyết minh đầu tư tài chính dài hạn chủ yếu là 4.816,4 tỷ đồng vào các Công ty liên doanh, liên kết. Trong đó, Công ty đang sở hữu 33% vốn tại Rong Doi MV12 Private Limited; 49% vốn tại Malaysia Vietnam Offshore Terminal (Labuan) Limited; 60% vốn tại Vietnam Offshore Floating Terminal (Ruby) Limited …

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của PTSC tăng 1,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 17,8 tỷ đồng, lên 1.393,8 tỷ đồng và chiếm 5,4% tổng nguồn vốn.

Ở một diễn biến đáng chú khác, ngày 29/5, PTSC dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại TP. HCM.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/5, cổ phiếu PVS đóng cửa giá tham chiếu 25.100 đồng/cổ phiếu.

Quý IV/2022, lợi nhuận PVS tăng 85,8% lên 325,6 tỷ đồng
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS - sàn HNX) ghi nhận doanh thu tăng 15,7% và lợi nhuận tăng 85,8% trong quý cuối năm 2022.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư