Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2022, 23:33:18
Sơ kết 6 tháng hoạt động Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp
Thanh Sơn - 16/07/2016 19:29
 
Trong 2 ngày 15,16/7, tại Hải Phòng, Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp (gồm văn phòng Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch nước, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UB dân tộc, Liên minh HTX Việt Nam…. ) đã tổ chức chương trình kiểm tra, khảo sát đợt 2 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2016.

“Có thể khẳng định, các đơn vị thành viên trong Khối đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Việc phát động các phong trào thi đua để hưởng ứng nội dung giao ước thi đua của Khối, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với các chỉ tiêu thi đua cụ thể; thông qua công tác kiểm tra, khảo sát các đơn vị thành viên trong Khối đã thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đã có nhiều chuyển biến rõ nét từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở” - đại diện Ngân hàng phát triển Việt Nam- Trưởng khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đánh giá tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm vừa diễn ra tại TP Hải Phòng.

.
.

Cụ thể, các phong trào thi đua được các đơn vị trong khối vận dụng, gắn với nhiệm vụ chính trị và có hiệu quả tích cực. Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2016 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Thực hiện phối hợp tổ chức phong trào thi đua của Khối góp phần nâng cao chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 của từng thành viên, đóng góp tích cực vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) của đất nước.

Căn cứ điểm chấm chéo và văn bản suy tôn năm 2015, Khối trưởng năm 2015 - Văn phòng Quốc hội đã có văn bản đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Văn phòng Quốc Hội và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các phong trào thi đua gắn với các chủ đề thiết thực đa dạng và tạo động lực lớn cho việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Văn phòng Chủ tịch nước đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết”. Văn phòng Quốc hội phát động phong trào thi đua năm 2016 với chủ đề: “công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016”; phong trào thi đua hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Văn phòng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016”. Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phát huy truyền thống, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2016”...

Theo báo cáo tổng hợp, trong 6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị thành viên trong Khối đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào những thành quả chung của đất nước. Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ đã chủ động tham mưu, phục vụ Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ...  trong các hoạt dộng lớn của đất nước, trong đối nội và đối ngoại. Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các Bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực (50 nghị quyết, 51 nghị định, báo cáo của Chính phú; 22 chỉ thị, 23 quyết định quy phạm và 1058 quyết định cá biệt của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu tham mưu, đề xuất nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trình Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để kịp thời chỉ đạo, điều hành các cân đối lớn của nền kinh tế, nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách; chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, thúc đẩy phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ Tài chính hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật thuế XK, thuế NK (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế, đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 23 đề án Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành chương trình hành động với 73 giải pháp cụ thể và được chi tiết thành 118 sản phẩm đầu ra. Bãi bỏ 31 TTHC, sửa đổi bổ sung 40 thủ tục hành chính..., được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao.

Bộ Nội vụ đã làm tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ và Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp 2016 - 2021. Công tác cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với việc điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, đến 17/6/2016 tổng phương tiện thanh toán tăng 8,21%, huy động vốn tăng 8,25%, tín dụng tăng 6,1% so với cuối năm 2015, phù hợp với kinh tế vĩ mô, tiền tệ và các giải pháp điều hành của NHNN. Thị trường tiền tệ, ngoại hối, vàng tiếp tục ổn định. Thanh khoản Việt Nam đồng của hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được đảm bảo nhu cầu thanh toán và nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Ủy ban dân tộc ban hành trên 1.000 văn bản các loại để chỉ đạo, điều hành có hiệu quả công tác dân tộc, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; kiện toàn tổ chức bộ máy. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xây dựng mô hình HTX, liên hiệp hợp tác xã kiểu mới; xây dựng mô hình thí điểm cho các địa phương. Thực hiện các đề án, triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-đã được phê duyệt tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng và triển khai thực hiện 05 đề án trọng điểm của Liên minh HTX Việt Nam.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam triển khai theo Điều lệ mới, xây dựng lại hệ thống quản lý điều hành đồng bộ, hoạt động phù hợp với tình hình mới, từng bước đưa NHPT hoạt động ổn định, hiệu quả, bền vững. Công tác huy động vốn đã huy động được 25.422 tỷ đồng, giải ngân vốn nước ngoài 5.356 tỷ đồng; Tín dụng đầu tư của Nhà nước 5.939 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2016 và thực hiện phương hướng, mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 các đơn vị trong khối thi đua cam kết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra cũng như lập thành tích chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tích cực tham mưu cho Chính phủ nhiều quyết sách lớn
Chiều nay (31/7), tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư