Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 08 tháng 12 năm 2023, 10:31:27
Tập trung thực hiện tái cơ cấu và xử lý nợ xấu tại VDB
Như Chính - 20/06/2016 22:34
 
Trong Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiếp tục, tập trung thực hiện tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016–2020.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam cần tiếp tục, tập trung thực hiện tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016–2020 theo Chiến lược phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 và Đề án xử lý nợ xấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2619/QĐ-TTg ngày 31/12/2013. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý phù hợp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ ngành liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, bố trí cấp đủ vốn điều lệ theo các giai đoạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, chi phí cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý còn thiếu đến hết năm 2015 và của năm 2016 để đảm bảo đủ nguồn lực tài chính cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, sớm hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 3/6/2016.

Nợ xấu tăng, ngân hàng khó thanh lý tài sản
Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) đang có dấu hiệu tăng nhẹ tại các nhà băng lớn. Trong khi đó, việc thanh lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư