Đặt mua báo in| Ngày 12 tháng 06 năm 2021, 20:46:31
Thành lập Nhóm kết nối thông tin quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu
Thế Hải - 11/05/2021 10:59
 
Bộ Tài chính vừa Quyết định thành lập Nhóm xây dựng hệ thống chia sẻ kết nối thông tin giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phục vụ quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.
Bộ tài chính quyết định Lập Nhóm xây dựng hệ thống chia sẻ kết nối thông tin xuất nhập khẩu giữa các bộ

Việc kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan QLNN sẽ giúp rút ngắn thời gian thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 924/QĐ-BCT thành lập Nhóm xây dựng hệ thống chia sẻ kết nối thông tin giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phục vụ quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo đó, nhóm sẽ có 33 thành viên là cán bộ phụ trách tại các bộ, ngành, cơ quan quản lý liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành được phân công làm nhóm trưởng.

Theo Bộ Tài chính, Nhóm này sẽ giúp hoàn thiện, xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng các yếu cầu trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, quy trình, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Công khai, minh bạch các thông tin về chất lượng hàng hóa với những thông tin cơ bản về danh mục các mặt hàng phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra. Công khai danh sách hàng hóa được áp dụng phương thức kiểm tra giảm hoặc kiểm tra thông thường.

Nhóm xây dựng hệ thống chia sẻ kết nối thông tin giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phục vụ quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó Bộ Tài chính đã đề xuất chính sách kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; Xuất nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo đó, sẽ phân loại, nội dung thông tin, dữ liệu cung cấp, chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Hình thức cung cấp, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin và có thời hạn cung cấp, chia sẻ thông tin nhất định. Việc phối hợp kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp trong nước sẽ giúp giảm bớt thời gian thông quan hàng hoá qua biên giới.

Quy mô xuất nhập khẩu của nền kinh tế nước ta liên tiếp được mở rộng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chính thức vượt mốc 500 tỷ USD trong năm 2019 và đạt trên 545 tỷ USD trong năm 2020. Xuất khẩu ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về quy mô, từ 176,6 tỷ USD năm 2016 lên 282,7 tỷ USD năm 2020.

4 tháng đầu năm 2021, xuất nhập khẩu cả nước ước tính đạt 206,51 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 103,9 tỷ USD, tăng 28,3%; nhập khẩu đạt 102,6 tỷ USD, tăng 30,8%. Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 1,29 tỷ USD. 

Xuất nhập khẩu oằn vai vì cước vận tải biển tăng cao
Tình trạng thiếu nghiêm trọng container rỗng từ quý III/2020 khiến giá cước vận tải biển đi các tuyến châu Âu, Mỹ tăng cao.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư