Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 08 năm 2022, 10:41:43
Thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng
Nhiệt Băng - 06/07/2022 10:33
 
Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng bị thanh tra trách nhiệm.
Một vụ phá rừng thông ở Lâm Đồng. Ảnh: Yên Thế
Một vụ phá rừng thông ở Lâm Đồng. Ảnh: Yên Thế

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này báo cáo bằng văn bản và cung cấp hồ sơ, tài liệu về việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn tỉnh (theo các Quyết định số 450, 2016, 503), trong đó tổng hợp cụ thể từng trường hợp, kết quả giải quyết, tọa độ, địa lý hành chính, vị trí thửa đất nằm trong quy hoạch đưa ra hay đưa vào quy hoạch 3 loại rừng tại thời điểm công dân có đơn thư để cung cấp cho Đoàn thanh tra trước ngày 23/7/2022, trước mắt báo cáo các trường hợp trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương, Đức Trọng trước ngày 9/7/2022.

Trước đó, ngày 3/6/2022, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định số 735/QĐ-TTr về việc thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục, rà soát, tổng hợp tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành các quyết định điều chỉnh 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận đề nghị trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát, tổng hợp việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư của công dân (Chi cục Kiểm lâm nhận đơn trực tiếp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao và từ các cơ quan đơn vị khác chuyển đơn) liên quan đến nội dung kiểm tra, rà soát, đưa ra, đưa vào quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh theo các Quyết định số 450, 2016, 503; tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Thanh tra tỉnh, cụ thể từng trường hợp, kết quả giải quyết, tọa độ, địa lý hành chính, vị trí thửa đất nằm trong quy hoạch đưa ra hay đưa vào quy hoạch 3 loại rừng tại thời điểm công dân có đơn thư.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn, vừa qua, ngày 8/6/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 1252 về việc tiếp tục rà soát diện tích đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Văn bản này được gửi đến UBND các huyện và 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

Nội dung văn bản số 1252 cho biết, quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 3, Điều 1, Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 9/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, nhiều diện tích có rừng, diện tích có nguồn gốc do phá rừng, lấn chiến đất lâm nghiệp trái phép nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Để đảm bảo chính xác về số liệu, bản đồ quy hoạch 3 loại rừng khi tích hợp vào quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia và quy hoạch tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện; Thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc chỉ đạo tổ công tác rà soát quy hoạch 3 loại rừng cấp huyện tiếp tục rà soát toàn bộ diện tích đất có rừng hiện nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng; rà soát toàn bộ diện tích đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng có nguồn gốc do phá rừng, lấn chiến đất lâm nghiệp trái phép (kể cả các trường hợp chưa xác định được đối tượng vi phạm).

Kết quả rà soát, đối chiếu trên bản đồ và thực tế; căn cứ các tiêu chí rà soát, tiêu chí đưa ra ngoài lâm nghiệp để xem xét, đề xuất đưa vào quy hoạch 3 loại rừng đối với từng vị trí, diện tích; đề nghị UBND các huyện, các thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo bằng văn bản (kèm theo file bản đồ số) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/6/2022.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện; thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc (thành viên Tổ kiểm tra kết quả rà soát, điều chỉnh những thiếu sót, bất cập tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng theo quyết định số 199/QĐ-SNN ngày 04/5/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ động phối hợp với tổ công tác rà soát quy hoạch 3 loại rừng cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát lại toàn bộ diện tích đất đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn; kiến nghị, đề xuất đưa vào quy hoạch 3 loại rừng cụ thể đối với từng vị trí, diện tích (nhất là những diện tích đất có rừng, có nguồn gốc do phá rừng, lấn chiến đất lâm nghiệp trái phép); chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng tổ công tác, trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả rà soát trên địa bàn (hiện trạng rừng, nguồn gốc từng vị trí, diện tích đất).

Kết quả rà soát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện; thành phố: Đà Lạt, Bảo Lộc báo cáo bằng văn bản (kèm theo file bản đồ số) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/7/2022.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng giao Tổ kiểm tra kết quả rà soát, điều chỉnh những thiếu sót, bất cập tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng theo quyết định số 199/QĐ-SNN ngày 4/5/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về căn cứ báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị điều chỉnh của các địa phương và các Hạt Kiểm lâm chủ động đối chiếu với các tiêu chí rà soát, tiêu chí đưa ra ngoài lâm nghiệp để tham mưu điều chỉnh đúng quy định; tổng hợp kết quả rà soát trên địa bàn tỉnh, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2022.

Lâm Đồng từ chối cấp phép “cầu kính treo 7D” từng xây dựng trái phép
Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (TTC Lâm Đồng) bị từ chối cấp Giấy phép xây dựng cầu kính treo 7D do hồ sơ không đảm bảo.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư