Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại Hà Nam
Huệ Nguyễn - 23/02/2023 22:41
 
Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra việc tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức tại tỉnh Hà Nam.

Mới đây, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tổ chức công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về về tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức tại tỉnh Hà Nam.

Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại tỉnh Hà Nam. Ảnh: BNV

Theo Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, đây là hoạt động thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; đồng thời, yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc theo quy chế làm việc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Ông Khương cũng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh Hà Nam chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, để cuộc thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch được phê duyệt.

Tại buổi công bố, Phó chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra, thông qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra, quy chế phát ngôn, bảo mật trong quá trình thanh tra và đề nghị UBND tỉnh Hà Nam và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và cử công chức làm việc với Đoàn thanh tra.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng thay mặt UBND tỉnh  tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra; đồng thời giao Sở Nội vụ làm đầu mối liên hệ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để thống nhất về thời gian và chương trình làm việc; yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Siết chặt kỷ cương, chống chạy chức
Bộ Nội vụ sẽ tham mưu sửa đổi một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần siết chặt kỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư