Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Thế giới Di động: Chuỗi Bách hoá Xanh là động lực tăng doanh thu trong 5 tháng 2024
Duy Bắc - 25/06/2024 07:56
 
CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG - sàn HoSE) ghi nhận mở rộng chuỗi Erablue và thu hẹp chuỗi Thế giới Di động, Điện Máy Xanh trong 5 tháng đầu năm 2024.

Hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu sau 5 tháng đầu năm 2024

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Thế giới Di động ghi nhận tổng doanh thu đạt 54.240 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và hoàn thành 43% so với kế hoạch doanh thu 125.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chuỗi Thế giới Di động chiếm 20,5% tổng doanh thu; doanh thu chuỗi Điện Máy Xanh chiếm 47,4% tổng doanh thu; doanh thu chuỗi Bách hoá Xanh đóng góp 29,2% tổng doanh thu; và còn lại lĩnh vực khác đóng góp 2,9% tổng doanh thu.

Đối với chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh, trong 5 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu 36,9 nghìn tỷ đồng, tăng gần 6%. Trong đó, riêng trong tháng 5, hai chuỗi này ghi nhận tổng doanh thu 7,5 nghìn tỷ đồng, giảm 7% so với tháng liền trước, chủ yếu đến từ sụt giảm của sản phẩm máy lạnh do yếu tố mùa vụ, mùa mưa đến vào cuối tháng 5.

Ngoài ra, cũng trong tháng 5, Thế giới Di động cho biết thêm các ngành hàng điện thoại và tivi vẫn cho thấy sự tăng trưởng tốt về doanh số so với tháng 4 do công ty triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn và nhờ sự kiện bóng đá diễn ra vào tháng 6/2024.

Đối với chuỗi Bách hoá Xanh, trong 5 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu 15,8 nghìn tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng trong tháng 5, doanh thu đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 6% so với tháng 4, tăng trưởng chính đến từ cả hai ngành hàng tươi sống và FMCGs với doanh thu bình quân đạt 2 tỷ đồng/cửa hàng/tháng.

Biến động số lượng cửa hàng theo chuỗi của Thế giới Di động
Biến động số lượng cửa hàng theo chuỗi của Thế giới Di động

Ngoài ra, nếu xét về quy mô số lượng cửa hàng, trong 5 tháng đầu năm sự thu hẹp số lượng cửa hàng xuất hiện tại chuỗi Thế giới Di động khi giảm 8 cửa hàng về 1.070 cửa hàng; chuỗi Điện Máy Xanh giảm 10 cửa hàng, về 2.180 cửa hàng. Ngược lại, chuỗi Erablue tăng 21 cửa hàng, từ 38 cửa hàng lên 59 cửa hàng.

Tiếp tục giảm thêm 4.853 nhân viên trong quý I/2024

Trước đó, trong quý I/2024, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu đạt 31.486,5 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 902,97 tỷ đồng, tăng 41,4 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,2%, lên 21,3%.

Được biết, trong giai đoạn bình thường từ quý I/2021 đến quý III/2022, lợi nhuận hàng quý của Thế Giới Di Động từ 906,8 tỷ đồng đến 1.562 tỷ đồng/quý.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 28,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1.498,1 tỷ đồng, lên 6.712,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 63%, tương ứng tăng thêm 226,2 tỷ đồng, lên 585,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 26,8%, tương ứng tăng thêm 79,4 tỷ đồng, lên 375,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,4%, tương ứng tăng thêm 580,4 tỷ đồng, lên 5.689,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024 mặc dù chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã tăng nhưng việc lợi nhuận gộp tăng, đồng thời doanh thu tài chính tăng đó giúp lãi của Thế Giới Di Động tăng mạnh.

Được biết, trong năm 2024, Thế Giới Di Động đặt kế hoạch doanh thu 125.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.400 tỷ đồng, tăng 13,29 lần so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi ghi nhận 902,97 tỷ đồng, Thế Giới Di Động đã hoàn thành được 37,6% so với kế hoạch năm.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Thế Giới Di Động tăng 5,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.432,3 tỷ đồng, lên 63,543,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 30.244,1 tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 20.492,4 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.862,8 tỷ đồng, chiếm 7,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, trong quý I/2024, khoản mục đầu tư khác tăng thêm 4.398,6 tỷ đồng, lên 7.043,3 tỷ đồng và đây là khoản mục thể hiện khoản trái phiếu nắm giữ và các khoản đầu tư khác có kỳ hạn từ ba tháng đến dưới 1 năm, hưởng lãi suất áp dụng. Trong đó, quý I/2024, lãi hoạt động đầu tư trái phiếu ghi nhận 32,5 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 5,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.453,2 tỷ đồng và bằng tới 90,9% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu 26.034,2 tỷ đồng).

Thêm nữa, tại thời điểm 31/3/2024, Thế Giới Di Động ghi nhận còn 60.561 nhân viên, giảm 4.853 nhân viên so với đầu năm (đầu năm ghi nhận 65.414 nhân viên).

Thực tế, đỉnh điểm số lượng viên của Thế Giới Di Động là ngày 30/9/2022 ghi nhận 80.231 nhân viên nhưng tới 31/12/2023 chỉ còn 65.414 nhân viên, giảm 14.817 nhân viên.

Như vậy, chỉ tính tới 30/9/2022 đến 31/3/2024, Thế Giới Di Động đã giảm 24,5% quy mô nhân sự, tương ứng giảm 19.670 người.

Thế giới Di động giảm nhân sự, thu hẹp kinh doanh
Kết quả kinh doanh của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) tăng trưởng trở lại trong 4 tháng đầu năm 2024. Dù vậy, quá trình tái cấu trúc vẫn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư