Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Thế giới Di động muốn mua lại tối đa 2 triệu cổ phiếu
Duy Bắc - 29/06/2024 07:31
 
Chủ tịch vừa bán ra 2 triệu cổ phiếu, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG - sàn HOSE) muốn mua lại tối đa 2 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.

Ngày 28/6, Thế giới Di động thông qua kế hoạch dùng tối đa 100 tỷ đồng để mua lại cổ phiếu hoặc tối đa 2 triệu cổ phiếu (0,14% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) để giảm vốn điều lệ, thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ngoài ra, Thế giới Di động còn cho biết thêm sau khi hoàn tất mua lại cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 13/4/2024, nói về việc dùng tối đa 100 tỷ đồng để mua lại cổ phiếu, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài chia sẻ: “Việc mua cổ phiếu quỹ nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, tăng giá trị cho cổ đông chứ không phải đẩy giá cổ phiếu, giá biến động cao hay thấp thì chúng tôi vẫn sẽ thực hiện. Như năm nay lãi 2.400 tỷ đồng thì dùng khoảng 20% để mua cổ phiếu với giá trị khoảng 500 tỷ đồng, bất chấp năm sau giá cổ phiếu lên như nào”.

Lãnh đạo liên tục bán ra

Trái với động thái muốn mua lại cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu lưu hành của công ty, gần đây ghi nhận lãnh đạo liên tục bán ra. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài vừa bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG, giảm sở hữu từ 35,4 triệu cổ phiếu (2,42% vốn điều lệ) về 33,4 triệu cổ phiếu (2,29% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện từ ngày 7/6 đến ngày 19/6.

Được biết, từ ngày 8/11/2023 đến ngày 7/12/2023, ông Tài đã mua vào 110.000 cổ phiếu MWG trong tổng đăng ký 1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 11% tổng đăng ký để nâng sở hữu từ 2,4%, lên 2,41% vốn điều lệ; và từ ngày 12/12/2023 đến ngày 10/1/2024, ông Tài tiếp tục mua vào 200.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký 500.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 40% tổng đăng ký, nâng sở hữu từ 2,41%, lên 2,42% vốn điều lệ.

Trước đó, từ ngày 27/2 đến 26/3, ông Robert Alan Willett, thành viên HĐQT không điều hành Thế giới Di động đã bán ra 1,1 triệu cổ phiếu MWG, giảm sở hữu từ 0,548%, về 0,473% vốn điều lệ.

Thêm nữa, từ ngày 14/3 đến ngày 22/3, bà Nguyễn Thị Thu Tâm, em gái ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Công ty đã bán ra 200.000 cổ phiếu MWG, giảm sở hữu từ 529.554 cổ phiếu (0,036% vốn điều lệ), về 329.554 cổ phiếu (0,023% vốn điều lệ).

Tiếp tục giảm thêm 4.853 nhân viên trong quý I/2024

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 31.486,5 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 902,97 tỷ đồng, tăng 41,4 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,2%, lên 21,3%.

Được biết, trong giai đoạn bình thường từ quý I/2021 đến quý III/2022, lợi nhuận hàng quý của Thế Giới Di Động từ 906,8 tỷ đồng đến 1.562 tỷ đồng/quý.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 28,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1.498,1 tỷ đồng, lên 6.712,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 63%, tương ứng tăng thêm 226,2 tỷ đồng, lên 585,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 26,8%, tương ứng tăng thêm 79,4 tỷ đồng, lên 375,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,4%, tương ứng tăng thêm 580,4 tỷ đồng, lên 5.689,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024 mặc dù chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã tăng nhưng việc lợi nhuận gộp tăng, đồng thời doanh thu tài chính tăng đó giúp lãi của Thế Giới Di Động tăng mạnh.

Được biết, trong năm 2024, Thế Giới Di Động đặt kế hoạch doanh thu 125.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.400 tỷ đồng, tăng 13,29 lần so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi ghi nhận 902,97 tỷ đồng, Thế Giới Di Động đã hoàn thành được 37,6% so với kế hoạch năm.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Thế Giới Di Động tăng 5,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.432,3 tỷ đồng, lên 63,543,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 30.244,1 tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 20.492,4 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.862,8 tỷ đồng, chiếm 7,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, trong quý I/2024, khoản mục đầu tư khác tăng thêm 4.398,6 tỷ đồng, lên 7.043,3 tỷ đồng và đây là khoản mục thể hiện khoản trái phiếu nắm giữ và các khoản đầu tư khác có kỳ hạn từ ba tháng đến dưới 1 năm, hưởng lãi suất áp dụng. Trong đó, quý I/2024, lãi hoạt động đầu tư trái phiếu ghi nhận 32,5 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 5,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.453,2 tỷ đồng và bằng tới 90,9% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu 26.034,2 tỷ đồng).

Thêm nữa, tại thời điểm 31/3/2024, Thế Giới Di Động ghi nhận còn 60.561 nhân viên, giảm 4.853 nhân viên so với đầu năm (đầu năm ghi nhận 65.414 nhân viên).

Thực tế, đỉnh điểm số lượng viên của Thế Giới Di Động là ngày 30/9/2022 ghi nhận 80.231 nhân viên nhưng tới 31/12/2023 chỉ còn 65.414 nhân viên, giảm 14.817 nhân viên.

Như vậy, chỉ tính tới 30/9/2022 đến 31/3/2024, Thế Giới Di Động đã giảm 24,5% quy mô nhân sự, tương ứng giảm 19.670 người.

Ông Nguyễn Đức Tài bán xong 2 triệu cổ phiếu Thế Giới Di Động
Người đứng đầu Hội đồng quản trị Thế Giới Di Động bán hết lượng cổ phiếu đã đăng ký trong 2 tuần, ước tính thu về gần 126 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư