Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 26 tháng 02 năm 2024,
Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh số tăng trưởng dương trong tháng 11/2023
Duy Bắc - 02/12/2023 08:26
 
Sau 1 tháng tăng trưởng doanh số âm, CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã FMC - sàn HoSE) đã báo cáo doanh số tăng trưởng dương trong tháng 11/2023 và tiến hành thả nuôi tôm mùa nghịch.

Trong tháng 11/2023, Công ty Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh số chung đạt 17,4 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất tôm thành phẩm đạt 1.451 tấn, giảm 2% so với cùng kỳ; sản xuất nông sản thành phẩm đạt 102 tấn, tương đương với cùng kỳ; tiêu thụ tôm thành phẩm đạt 1.624 tấn, tăng 45% so với cùng kỳ; và sản lượng tiêu thụ nông sản đạt 113 tấn, tăng 25% so với cùng kỳ.

Công ty Thực phẩm Sao Ta cho biết thêm tôm nuôi thu hoạch hoàn tất nửa đầu tháng 11. Trong đó, kết quả khá tốt vùng nuôi góp phần đáng kể giảm giá thành tôm cuối cùng, bảo đảm lợi nhuận đạt mức điều chỉnh. Ngoài ra, từ cuối tháng 11/2023, Công ty Thực phẩm Sao Ta tiến hành thả nuôi tôm mùa nghịch.

Được biết, nếu tính theo tháng, doanh số tháng 7 đạt 21,3 triệu USD, tương đương so với cùng kỳ; tháng 8 đạt 22,4 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ là 22,1 triệu USD; tháng 9 đạt 20,3 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ; và tháng 10 đạt 18,45 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ.

Như vậy, sau tháng 10 ghi nhận doanh số giảm sau 3 tháng tăng trưởng dương, Công ty Thực phẩm Sao Ta tiếp tục báo cáo doanh số tăng trưởng dương trong tháng 11/2023.

Điều chỉnh giảm 25% kế hoạch lợi nhuận năm 2023, về 300 tỷ đồng

Một điểm đáng lưu ý khác, sau hơn 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Thực phẩm Sao Ta thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Trong đó, doanh thu giảm 17,5% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng giảm 1.030 tỷ đồng, về 4.870 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm 25% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng giảm 100 tỷ đồng, về 300 tỷ đồng.

Trước đó, xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu đạt 1.793,41 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 89,29 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 10,9%, về 10,3%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu đạt 3.834,62 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 213,49 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, với lợi nhuận trước thuế đạt 215,95 tỷ đồng, Công ty Thực phẩm Sao Ta đã hoàn thành 72% so với kế hoạch lãi 300 tỷ đồng mới điều chỉnh và hoàn thành 54% so với kế hoạch lãi 400 tỷ đồng đầu năm 2023.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Công ty Thực phẩm Sao Ta ghi nhận âm 582,03 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 152,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 419,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 471,9 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu SSI iBoard, từ năm 2018 đến năm 2022, Công ty Thực phẩm Sao Ta liên tục duy trì dòng tiền kinh doanh dương. Trong đó, dòng tiền kinh doanh dương thấp nhất là năm 2020 với giá trị dương 42,01 tỷ đồng.

Như vậy, sau 5 năm dòng tiền kinh doanh dương liên tục, Công ty Thực phẩm Sao Ta bất ngờ ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm trong 9 tháng đầu năm 2023.

Tăng dự trữ tồn kho khi hoạt động kinh doanh đi lùi trong 9 tháng đầu năm 2023

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Thực phẩm Sao Ta tăng 20,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 606,08 tỷ đồng, lên 3.594,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 1.241,8 tỷ đồng, chiếm 34,54% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 860,8 tỷ đồng, chiếm 23,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 708,5 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 345,1 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tồn kho tăng 33,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 312,7 tỷ đồng, lên 1.241,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 153,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 428,7 tỷ đồng, lên 708,5 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 42,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 251,3 tỷ đồng, về 345,1 tỷ đồng…

Công ty Thực phẩm Sao Ta cho biết tồn kho tăng chủ yếu do thành phẩm tăng từ 701,8 tỷ đồng lên 905,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 203,9 tỷ đồng; chi phí sản xuất kinh doanh dở dang từ 0 tỷ đồng, tăng lên 161,3 tỷ đồng; nguyên vật liệu tăng thêm 61,1 tỷ đồng, lên 110,8 tỷ đồng; công cụ, dụng cụ, bao bì và thiết bị, phụ tùng thay thế tăng thêm 6,31 tỷ đồng, lên 63,99 tỷ đồng …

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn tăng 123,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 636,4 tỷ đồng, lên 1.151,9 tỷ đồng và chiếm 32% tổng nguồn vốn.

Thực phẩm Sao Ta: Doanh số tháng 9/2023 đạt 20,3 triệu USD, tăng 57%
CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã FMC - sàn HoSE) ghi nhận doanh số tháng 9/2023 đạt 20,3 triệu USD, tăng 57% so với cùng kỳ và là tháng tăng trưởng dương mạnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư