Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
TP.HCM xử lý nghiêm cán bộ làm khó doanh nghiệp
Gia Huy - 21/03/2019 16:21
 
Theo phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý II/2019 mà Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa đưa ra thì sẽ xử lý nghiêm việc cán bộ tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 29/11/2017 của UBND Thành phố về triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố trong Quý II.

Tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và UBND Thành phố ban hành, nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp.

Xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân; đẩy mạnh công tác khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đánh giá và sử dụng hiệu quả kết quả khảo sát để đề ra các giải pháp hoàn thiện.

Thành phố cũng sẽ tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; triển khai đúng tiến độ và chất lượng về kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức, Đề án xác định vị trí việc làm và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; tinh giản biên chế và hoàn thiện các nội dung về ủy quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, Thành phố cũng sẽ tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng TP.HCM thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” cũng như triển khai Đề án xây dựng “Khu đô thị sáng tạo” tại phía Đông thành phố; ứng dụng công nghệ thông tin từ thành phố đến phường - xã - thị trấn theo kiến trúc chính quyền điện tử thành phố; mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO điện tử vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước…

Doanh nghiệp ngày càng hài lòng với cải cách hành chính thuế
Báo cáo Đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư