Vietcombank hợp tác với PwC chuyển đổi ngân hàng số
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty Tư vấn PwC Việt Nam đã khởi động dự án Chuyển đổi Ngân hàng số tại Vietcombank.
Vietcombank có 6 mục tiêu chính mà Dự án Chuyển đổi ngân hàng số hướng đến.
Vietcombank có 6 mục tiêu chính mà Dự án Chuyển đổi Ngân hàng số hướng đến.

Dự án Chuyển đổi Ngân hàng số là một trong những dự án số hóa trọng tâm Vietcombank đã và đang triển khai nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược chuyển đổi số hóa khép kín của ngân hàng.

Dự án được kỳ vọng góp phần giúp Vietcombank thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các mô hình kinh doanh sáng tạo dựa trên số hóa, nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh quan trọng và mang đến sự hài lòng cho khách hàng thông qua các trải nghiệm số hóa sử dụng nền tảng dữ liệu và công nghệ.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank cho biết 6 mục tiêu chính mà dự án Chuyển đổi Ngân hàng số hướng đến.

Đó là đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; mở rộng kênh bán và tiêu thụ; tăng cường quản trị rủi ro; nâng cao chất lượng dịch vụ; giảm chi phí, tăng hiệu quả; và cuối cùng quan trọng nhất, đó là nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban Hiện đại hóa Công nghệ Ngân hàng của Vietcombank cho biết dự án Chuyển đổi Ngân hàng số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Vietcombank về chuyển đổi công nghệ, dịch vụ trong năm 2019.

Theo ông, việc lựa chọn PwC làm đối tác tư vấn sẽ giúp Vietcombank tiếp cận được những phương pháp, thông lệ và kinh nghiệm tốt nhất từ việc triển khai ngân hàng số cho hàng loạt tổ chức tài chính trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Ông Grant Dennis, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn PwC Việt Nam cho biết phương pháp tiếp cận của PwC là BXT (Business, eXperience, Technology). Điểm cốt lõi của phương pháp này là việc chuyển đổi kỹ thuật số không diễn ra đơn lẻ.

PwC hỗ trợ và khuyến khích các tổ chức đánh giá những thử thách của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số một cách toàn diện từ 3 góc độ Kinh doanh, Trải nghiệm và Công nghệ. Đây sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các dự án chuyển đổi ở quy mô lớn như dự án này.

Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) được thành lập năm 2015. Đây là một thành viên trong mạng lưới PwC toàn cầu.

PwC đưa ra các giải pháp giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và tăng trưởng nhanh hơn, hỗ trợ khách hàng xây dựng mô hình tổ chức, đổi mới quy trình, giảm chi phí, quản trị rủi ro và khai thác tối ưu nguồn nhân lực.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...