Doanh nghiệp logistics né cuộc chiến về giá qua các thương vụ M&A Doanh nghiệp logistics né cuộc chiến về giá qua các thương vụ M&A
Anh Hoa | 19/08/2017 13:38
Ngành logistics toàn cầu đang có xu hướng chuyển dịch trọng tâm sang các thị trường đang phát triển tại châu Á, tạo động lực thúc đẩy các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực này diễn ra mạnh hơn tại Việt Nam.
1 2 3 4 5 6 7