Đổi cả Chủ tịch và Tổng giám đốc, PVEP sẽ cổ phần hoá sau năm 2020 Đổi cả Chủ tịch và Tổng giám đốc, PVEP sẽ cổ phần hoá sau năm 2020
Thanh Hương | 19/04/2018 16:21
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa điều chuyển cả Chủ tịch HĐTV và Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò - Khai thác Dầu khí (PVEP) và bổ nhiệm các nhân sự mới nắm giữ những vị trí này.
1 2 3 4 5 6 7