Doanh nghiệp Việt - Nhật lập liên doanh sản xuất vỏ hầm tàu điện ngầm Doanh nghiệp Việt - Nhật lập liên doanh sản xuất vỏ hầm tàu điện ngầm
Phong Lan | 22/06/2018 08:15
Nippon Concrete, Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Sông Đáy, Công ty cổ phần Tập đoàn Fecon, Asahi Concrete và Global Works mới đây đã ký Biên bản ghi nhớ về việc cùng góp vốn thành lập liên doanh tại Việt Nam.
1 2 3 4 5 6 7