Gần 40.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm Gần 40.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm
Minh Hải | 01/05/2017 09:22
Theo số liệu mới được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, có gần 40.000 doanh nghiệp mới được "khai sinh" trong 4 tháng đầu năm 2017.
1 2 3 4 5 6 7